Thứ 6, 30/09/2022 - 16:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

6 nhiệm vụ trong tâm công tác pháp chế các tháng cuối năm 2020

Các nhiệm vụ công tác pháp chế của Bộ TN&MT tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm hoàn thành chương trình công tác năm được đề ra năm 2020.

Trong các tháng cuối năm 2020, các nhiệm vụ công tác pháp chế của Bộ TN&MT tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm là:

Một là, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tập trung hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh năm 2020;  Phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ dự thảo các Nghị định phải ban hành trong 6 tháng cuối năm 2020; Hoàn thiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hai là, công tác rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, tập trung hoàn thiện rà soát thường xuyên, rà soát chuyên sâu theo quy định; thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Thực hiện kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật (dự kiến kiểm tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai); hoàn thành pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn và tiếp tục cập nhật các Đề mục thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định; thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ngay sau khi văn bản sửa đổi, bổ sung được ban hành.

Ba là, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  tiếp tục triển khai phổ biến các văn bản mới được ban hành, tham vấn chính sách đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đang được xây dựng, đồng thời, trả lời các kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường trên chuyên trang Chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) hàng năm; thực hiện thông cáo báo chí đối với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; tổ chức hội thảo phổ biến văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; kiện toàn danh sách báo cáo viên pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bốn là, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật tập trung vào kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, thu thập, xử lý thông tin ề tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tập trung kiểm tra về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật và tình hình tuân thủ pháp luật về tài nguyên và môi trường. Điều tra, khảo sát thực tế tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với một số tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp,… có liên quan trực tiếp đến việc thi hành pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Năm là, công tác giám định tư pháp, bồi thường nhà nước tiếp tục thực hiện giám định tư pháp đối với các vụ việc chưa hoàn thành trong 06 tháng đầu năm và thực hiện giám định đối với các vụ việc mới được phát sinh trong 06 tháng cuối năm. Tiếp tục thực hiện triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định và yêu cầu.

Sáu là, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, tiếp tục cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành theo quy định.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan