Thứ 6, 21/01/2022 - 03:36

Hội thảo trực tuyến tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Sáng 14/7,  Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến với hơn 60 điểm cầu tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ ...

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa về việc giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú tại Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 ...