Thứ 7, 25/06/2022 - 21:02
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các tài nguyên biển, hải đảo và vùng ven bờ trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và quốc phòng - an ninh trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển và hải đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

09042019_MG_6919%20%281%29.JPG

Toàn cảnh cuộc họp triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang tích cực triển khai xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững vùng bờ. Theo đó, mục tiêu của Quy hoạch nhằm bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các tài nguyên biển, hải đảo và vùng ven bờ trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và quốc phòng - an ninh trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển và hải đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về phạm vi không gian bao gồm vùng nước biển ven bờ có ranh giới phía ngoài cách bờ biển khoảng 06 hải lý và vùng đất ven biển là các xã, phường, thị trấn giáp biển thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển. Tuy nhiên, để đảm bảo tính vẹn toàn của các hệ sinh thái, sinh cảnh quan trọng và quan tâm đầy đủ đến sự tương tác mạnh giữa đất liền và biển, phạm vi không gian vùng bờ ở một số khu vực có thể được mở rộng hoặc thu hẹp hơn cả về phía đất liền và biển.

Về phạm vi thời gian, Quy hoạch được lập đến năm 2045, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 36/NQ-TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mỗi kỳ kế hoạch thực hiện quy hoạch là 05 năm, từ năm 2021 đến năm 2025.

Nội dung nhiệm vụ gồm: Thu thập thông tin, dữ liệu và điều tra, khảo sát, bổ sung; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên; điều tra, khảo sát, thăm dò tài nguyên và hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên đến tài nguyên và môi trường vùng bờ; phân tích, đánh giá tính dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến vùng bờ; phân tích, đánh giá chủ trương định hướng phát triển kinh tế xã hội liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, bảo vệ môi trường quốc gia và các quy hoạch có liên quan; phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ;…

Tại cuộc họp, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ và một số khó khăn, vướng mắc về cơ sở xây dựng Quy hoạch liên quan tới Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; về khả năng có sự đan xen, chống lấn về phạm vi không gian trên đất liền ở các vùng đất ven biển với quy hoạch sử dụng đất quốc gia (theo Điều 3 của Luật Quy hoạch, phạm vi quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ bao gồm cả các vùng đất ven biển); việc tích hợp tích hợp quy hoạch vào quy hoạch không gian biển quốc gia hiện cũng chưa có hướng dẫn cụ thể; việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy hoạch của các ngành có liên quan còn chậm, chưa đồng bộ, dẫn tới khó khăn cho việc tích hợp,…


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan