Thứ 2, 26/09/2022 - 00:52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn. Tại dự thảo, Bộ đã đề xuất điều chỉnh, bổ sung công trình phải quan trắc quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật khí tượng thủy văn.

 

 

Đường cao tốc được đề xuất là công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn

Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định tổng số 7 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn. Dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung đã điều chỉnh, bổ sung quy định tổng số là 9 loại công trình.

Theo đó, giữ nguyên đối với các loại công trình: 1. Sân bay; 2. Tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách trên tháp; 3. Cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch và Vườn quốc gia; 4. Vườn quốc gia.

Đề xuất bổ sung mới 2 loại công trình là: 1. Đường cao tốc, 2. Cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lên.

Đề xuất mở rộng phạm vi đối với loại công trình: 1. Đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, loại lớn, loại vừa và hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông (quy định trước đây là Hồ chứa thủy lợi có cửa van điều tiết lũ và hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 3.000.000 m3 trở lên; hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông); 2. Cầu có khẩu độ thông thuyền từ 500 mét trở lên (quy định trước đây là Cầu qua vùng cửa sông ven biển, eo biển, vịnh hoặc các đảo vùng nội thủy có khẩu độ thông thuyền từ 500 mét trở lên).

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh loại công trình là Bến cảng thuộc cảng biển loại I và loại II theo danh mục cảng biển, bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố (quy định trước đây là Cảng biển loại I và loại II). Ngoài ra, dự thảo đề xuất phương án khác là giữ nguyên công trình phải quan trắc là cảng biển loại I và loại II.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đối với loại công trình được đề xuất giữ nguyên: Đây là những công trình phù hợp với tiêu chí quy định của khoản 3 Điều 13 của Luật khí tượng thủy văn. Trên thực tế đã có nhiều công trình đã và đang tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Đối với loại công trình bổ sung mới (Đường cao tốc và Cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lên): Qua thực tiễn triển khai và rà soát, đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các loại công trình này trong quá trình khai thác, sử dụng có mối quan hệ, phụ thuộc chặt chẽ vào các điều kiện khí tượng, thủy văn, từ đó có tác động lớn tới tính mạng, sự an toàn và tài sản của cộng đồng…

Như vậy, theo dự thảo, công trình phải quan trắc quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Khí tượng thủy văn gồm:

1. Sân bay;

2. Đập, hồ chứa nước thuộc loại quan trọng đặc biệt, loại lớn, loại vừa theo quy định của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông (sau đây gọi tắt là hồ chứa).

3. Phương án 1: Cảng biển loại I và loại II;

Phương án 2: Bến cảng thuộc cảng biển loại I và loại II theo danh mục cảng biển, bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố. Trường hợp cảng biển có nhiều bến cảng thì Giám đốc Cảng vụ hàng hải lựa chọn, chỉ định một bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tượng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định tại Nghị định này. Các bến cảng còn lại được quyền khai thác, chia sẻ thông tin quan trắc và có nghĩa vụ đóng góp kinh phí để thực hiện quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. Kinh phí tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn được dựa trên đóng góp theo tỷ lệ bình quân và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ bến cảng thuộc khu vực cảng biển;

4. Cầu có khẩu độ thông thuyền từ 500 mét trở lên;

5. Tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách trên tháp;

6. Cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch;

7. Vườn quốc gia;

8. Đường cao tốc;

9. Cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lên.

 Chi tiết nội dung Dự thảo tải tại đây


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan