Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:43
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

Dự thảo định mức gồm 02 phần, phần I. Quy định chung và phần II. định mức-kinh tế kỹ thuật.

Phần I. Quy định chung

Phần này quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cơ sở xây dựng định mức; phương pháp xây dựng định mức; quy định viết tắt; quy định về các định mức thành phần của định mức kinh tế-kỹ thuật.

Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia áp dụng cho các bước công việc (các nguyên công công việc) công nghệ sau: (1) Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia; (2) Cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, gồm: Cập nhật siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; Cập nhật dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.

Về đối tượng áp dụng, Định mức này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Định mức được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa có định mức tổng hợp; sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị sản xuất cơ sở và biên soạn định mức tổng hợp phục vụ công tác quản lý sản xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phần II. Định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Về định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, dự thảo quy định định mức trong: (1) xây dựng cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia đối với các bước: thu nhận siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; xây dựng cấu trí cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; kiểm tra sản phẩm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; (2) xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia gồm các bước: thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia; Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia; Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia; Kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.

Về định mức kinh tế-kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, dự thảo quy định định mức đối với: (1) Cập nhật siêu dữ liệu viễn thám quốc gia, theo đó, quy định cụ thể định mức trong các công việc: Thống kê, đánh giá siêu dữ liệu giao nộp mới từ các cơ quan, tổ chức; Chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ tệp tin định dạng *.xls hoặc *.xml; Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các file dữ liệu dưới dạng cảnh ảnh và bình đồ ảnh; (2) Cập nhật dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia, theo đó, quy định cụ thể định mức trong các công việc: Thống kê, đánh giá dữ liệu ảnh giao nộp mới từ các cơ quan, tổ chức; Nhập dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.

Dự thảo Thông tư hiện đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan