Thứ 6, 30/09/2022 - 10:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

      Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

    Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 32/73 điều (so với dự thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương số điều, khoản được sửa đổi đã tăng 06 Điều) của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (các Đuềy: 4; bổ sung Điều 5a, 5b, 8, 13, bãi bỏ Điều 20, 21; 22, 25, 26, 29, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, bổ sung Điều 54a, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69), cụ thể:

      Sửa đổi các quy định chung và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

      Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 4 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP cho phù hợp với khoản 3 Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 về thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành; sửa đổi, bổ sung hình thức xử phạt bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo đó, bổ sung nguyên tắc "Mỗi vi phạm hành chính được quy định một hình thức xử phạt chính, có thể quy định một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung kèm theo. Hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính".

      Các biện pháp khắc phục hậu quả về cơ bản được giữ nguyên chỉ sắp xếp lại theo đúng thứ tự các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính; bỏ các nội dung trùng lặp. Bổ sung nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần, theo đó "Tổ chức, cá nhân tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần trong lĩnh vực khoáng sản, ngoài bị áp dụng các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi, từng lần vi phạm còn bị áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động theo quy định cụ thể tại Nghị định này".

      Dự thảo Nghị định cũng bổ sung thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản là hai năm, đồng thời đưa ra các trường hợp hành vi được xác định  là đã kết thúc và thời điểm chất dứt hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước cũng như lĩnh vực khoáng sản.

      Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 63, 64, 66, 67 và Điều 68 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP về thẩm quyền xử phạt, mức phạt, giá trị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của các chức danh có thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; Lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển.

      Sửa đổi các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

      Đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, dự thảo Nghị định bổ sung hành vi lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sất không đúng theo quy định vào điểm c khoản 2 Điều 8; sửa đổi, bổ sung hành vi "sử dụng mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh du lịch, giải trí không được cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp hồ chứa thuộc hệ thống công trình thuỷ lợi thì áp dụng xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi" tại điểm a khoản 2 và khoản 11 Điều 13; bãi bỏ toàn bộ hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của pháp luật; vi phạm quy định của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Điều 20, Điều 21. Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại điểm b khoản 11 Điều 22, Điều 25, điểm a khoản 5 Điều 26 và Điều 29 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

      Sửa đổi các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

      Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đồng thời nhiều mức phạt đã tăng so với quy định hiện hành như: bổ sung phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không nộp báo cáo định kỳ hoạt động thăm dò khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không nộp báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Sửa đổi, bổ sung Điều 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47 để phù hợp với các quy định về quản lý nhà nước; biện pháp khắc phục hậu quả, hình thức xử phạt bổ sung theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đặc biệt, sửa đổi, bổ sung làm rõ thêm các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác cát, sỏi, lòng sông, suối, hồ...

      Dự thảo Nghị định cũng bổ sung Điều 54a quy định về vi phạm trong quản lý khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia nhằm ngăn chặn những hành vi vi phạm tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản để phù hợp với Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

      Chi tiết dự thảo Nghị định xem tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan