Thứ 7, 25/06/2022 - 21:10
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Theo đó, dự thảo Thông tư được kết cấu gồm 03 phần với 04 phụ lục gồm: Phần I. Quy định chung; Phần II. Quy định kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; Phần III. Định mức kinh tế-kỹ thuật quan trắc, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước.

Phần I. Quy định chung

Phần này quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cơ sở xây dựng quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; Cách tính định mức; Quy định những chữ viết tắt.

Theo đó, Thông tư này áp dụng cho các nội dung sau: nhiệm vụ quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước. Về đối tượng áp dụng, Thông tư này áp dụng với hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước quốc gia; các tổ chức, cá nhân có hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Phần II. Quy định kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

Phần này gồm 02 Chương, theo đó, Chương I quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và Chương II quy định kỹ thuật dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Về quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước, dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật các công việc để thực hiện quan trắc mực nước, nhiệt độ, lưu lượng, chất lượng nước mặt và nước dưới đất; quan trắc lưu lượng chất lơ lửng; lấy và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, các công tác nội nghiệp.

Về quy định kỹ thuật dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật dự báo, cảnh báo tài nguyên nước mặt (dự báo lưu lượng nước; mực nước; tổng lượng nước mặt; lượng nước mặt có thể khai thác sử dụng; xu thế mức độ ô nhiễm; xu thế mức độ xâm nhập mặn; cảnh báo nguy cơ cạn kiệt, thiếu nước mặt; khả năng đáp ứng của nguồn nước mặt cho các mục đích khai thác sử dụng; khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước mặt); quy định kỹ thuật dự báo tài nguyên nước dưới đất (dự báo mức nước, lưu lượng điểm lộ; tổng lượng nước dưới đất; lượng nước dưới đất có thể khai thác sử dụng; xu thế, mức độ ô nhiễm, xâm nhập mặn; mức độ suy giảm mực nước; nguy cơ cạn kiệt tầng chứa nước; khả năng đáp ứng chất lượng nguồn nước dưới đất cho các mục đích khai thác sử dụng).

Ngoài ra, dự thảo quy định kỹ thuật xây dựng bản tin tài nguyên nước gồm bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước thời hạn: 10 ngày; tháng; mùa; năm; đột xuất; bản tin chuyên đề tài nguyên nước.

Phần II. Định mức kinh tế-kỹ thuật quan trắc, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước

Dự thảo quy định định mức thực hiện các công việc sau khi thực hiện quan trắc tài nguyên nước: công tác ngoại nghiệp; công tác nội nghiệp.

Đối với định mức dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, dự thảo quy định định mức khi thực hiện: Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông thời hạn 10 ngày; Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông thời hạn tháng; Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông thời hạn mùa; Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước thời hạn năm; Xây dựng nội dung bản tin chuyên đề tài nguyên nước; Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước đột xuất.

Ngoài ra, dự thảo gồm 04 phụ lục quy định về: Các sản phẩm ngoại nghiệp; Các sản phẩm nội nghiệp; Các sản phẩm dự báo cảnh báo tài nguyên nước; Phân loại khó khăn theo điều kiện đi lại và điều kiện thuỷ văn.

Dự thảo Thông tư hiện đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan