Thứ 7, 25/06/2022 - 20:24
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng hoàn thiện pháp luật, chính sách về tài nguyên nước

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến đối với dự thảo quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Thực hiện Luật Tài nguyên nước, Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch, nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1784/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy hoạch tài nguyên nước với quan điểm "Quy hoạch tài nguyên nước là định hướng tổng thể về tài nguyên nước cho các quy hoạch ngành quốc gia có khai thác, sử dụng nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác sử dụng nước. Bên cạnh đó, việc xây dựng chiến lược là cần thiết để giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý, góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

Dự thảo Chiến lược gồm 07 Chương quy định về: tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội; hiện trạng tài nguyên nước Việt Nam; dự báo xu thế diễn biến và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước; đánh giá khả năng đáp ứng nguồn nước trong kỳ quy hoạch; các thách thức đối với tài nguyên nước Việt Nam và các vấn đề cần giải quyết trong kỳ quy hoạch; định hướng điều hoà, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phòng, chống tác hại do nước gây ra; giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Trong số các giải pháp thực hiện quy hoạch có giải pháp về pháp luật, chính sách với các định hướng chính như sau:

Thứ nhất, rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, chính sách theo hướng tích hợp các quy định về quản lý nước trong một bộ luật về nước để quản lý, kiểm soát, điều tiết toàn diện các vấn đề về nước trên cơ sở thống nhất quản lý về tài nguyên nước nhằm bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia; xã hội hoá ngành nước, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động điều tra cơ bản, đầu tư, xây dựng các dự án phục hồi các dòng sông bị suy thoái, cạn kiệt đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp, quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước. Đồng thời tách bạch quản lý tổng hợp thống nhất về tài nguyên nước với quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước.

Thứ hai, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về: bảo đảm an toàn đối với các nhà máy nước, các công trình cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất; quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đầu nguồn; các quy định về tái sử dụng nước; các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, định mức sử dụng nước; các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, định mức sử dụng nước; quản lý, vận hành hạ tầng cấp nước nông thôn, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện theo hướng sử dụng nước đa mục tiêu, bổ sung nhiệm vụ tham gia cắt, giảm lũ trong mùa lũ và cấp nước trong mùa cạn và nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm thiểu tối đa thất loát, lãng phí nguồn nước; các quy định về an toàn đập, hồ chứa; các chính sách về giá nước, định giá trị của nước đối với từng hoạt động sản xuất có sử dụng nước.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, kiện toàn các uỷ ban lưu vực sông, đảm bảo đủ thẩm quyền, nguồn lực và hoạt động hiệu lực, hiệu quả để giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành trong khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước; xây dựng, triển khai hiệu quả các cơ chế điều phối, giám sát các hoạt động khai thác, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến an ninh nguồn nước quốc gia.

Thứ tư, tăng cường sử dụng các công cụ kinh tế trong việc ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm nguồn nước; khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xã hội hoá việc cung ứng các dịch vụ nước.

Thứ năm, rà soát, bổ sung hoàn thiện chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo hướng tính đúng, tính đủ giá trị của tài nguyên nước. Chú trọng chính sách liên quan đến phân bổ nguồn thu từ khai thác sử dụng nước ở địa phương hạ nguồn để chi trả cho các địa phương thượng nguồn trong bảo vệ, phát triển rừng, vùng sinh thuỷ.

Dự thảo Chiến lược hiện đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan