Thứ 7, 25/06/2022 - 21:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến dự thảo Thông quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

Ngày 19/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 9307/BTNMT-TNNQG về đề nghị các bộ, ngành và địa phương tham gia góp ý đối với dự thảo Thông quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

 

Dự thảo Thông tư do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện dự thảo. Qua quá trình xây dựng dự thảo Thông tư theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 19/10/2021, Trung tâm phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước và Vụ Pháp chế trình Lãnh đạo Bộ hồ sơ xin ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo theo quy định cũng như tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và công khai, minh bạch.

Dự thảo Thông tư gồm 03 phần chính: (1) Quy định chung bao gồm 6 mục tương ứng 6 điều (từ Điều 1 đến Điều 6); (2) Quy định kỹ thuật về quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước bao gồm 58 mục tương ứng 58 điều (từ Điều 7 đến Điều 64) và (3) Định mức kinh tế - kỹ thuật về quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước bao gồm 27 mục tương ứng 27 điều (từ Điều 65 đến Điều 91).

Thông tư xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý tại điểm d khoản 1 Điều 12 Luật Tài nguyên nước và điểm đ khoản 1 Điều 12 Luật Tài nguyên nước. Ngoài ra, Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước cũng quy định tại Điều 10, theo đó Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo tài nguyên nước. 

Về dung lượng của dự thảo Thông tư rất lớn do gộp 02 phần về quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác quan trắc, dự báo,cảnh bảo tài nguyên nước nên cũng là một bước thực hiện theo chủ trương của Chính phủ về tinh giản các văn bản quy phạm pháp luật cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nghiên cứu, thực thi pháp luật về tài nguyên nước.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan