Thứ 5, 13/05/2021 - 10:15

Một số kiến nghị và giải pháp cần thực hiện để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP và nhằm hiện thực hóa chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Đồng thời, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ...