Thứ 6, 30/09/2022 - 10:23

Kiểm soát chất lượng nước mặt

Trong giai đoạn 2016-2020, với sự nỗ lực quản lý và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, chất lượng nước trên một số lưu vực sông lớn như: Hồng - Thái Bình, Mã, Vũ Gia - Thu Bồn và lưu vực sông Cửu Long được duy trì hoặc dần được cải thiện ở mức tốt; ...