Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xác định vị trí, diện tích, ranh giới các vùng của di sản thiên nhiên

      Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên là một nội dung mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và đã được quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường vừa được trình Chính phủ.

 

      Theo dự thảo Nghị định, di sản thiên nhiên có 03 vùng gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp (nếu có). Vị trí, diện tích, ranh giới của các vùng này cũng được xác định trong dự thảo Nghị định.

Thứ nhất, vùng lõi là khu vực chứa đựng các giá trị cốt lõi theo tiêu chí xác lập, công nhận di sản thiên nhiên và được quản lý, bảo vệ hiệu quả, bao gồm: khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực bảo vệ I của danh lam thắng cảnh được công nhận là di sản văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; khu vực có các giá trị cốt lõi cần phải được bảo vệ nguyên vẹn, giữ được nét nguyên sơ của tự nhiên của di sản thiên nhiên quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định này.

Việc phân khu chức năng của các khu bảo tồn thiên nhiên thực hiện theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản;

Thứ hai, vùng đệm, bao gồm: khu vực có giá trị cần bảo vệ ở mức thấp hơn so với vùng lõi của di sản thiên nhiên; khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh được công nhận là di sản văn hóa theo quy định của pháp luật di sản văn hóa; và khu vực nằm sát ranh giới của vùng lõi có tác dụng ngăn chặn, giảm nhẹ tác động tiêu cực của hoạt động phát triển kinh tế - xã hội bên ngoài di sản thiên nhiên đến vùng lõi của di sản thiên nhiên;

Thứ ba, vùng chuyển tiếp, bao gồm các khu vực nằm liên kết với vùng đệm, nơi diễn ra các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội cần được kiểm soát để phù hợp, hài hòa với mục tiêu bảo vệ, bảo tồn của việc xác lập, công nhận di sản thiên nhiên.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan