Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:38
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiêu chí công nhận di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất

      Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên là một trong những nội dung mới tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và nội dung về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, tiêu chí công nhận di sản thiên nhiên đã được quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết, thi hành Luật Bảo vệ môi trường đang trình Chính phủ.

      Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định tại khoản 1 Điều 20 về di sản thiên nhiên bao gồm 03 loại: (i) Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan được xác lập theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản; danh lam thắng cảnh được công nhận là di sản văn hóa được xác lập theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; (ii) Di sản thiên nhiên được tổ chức quốc tế công nhận; (iii) Di sản thiên nhiên khác được xác lập, công nhận theo quy định của Luật này và giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xác lập, công nhận di sản thiên nhiên thứ (iii). Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường đã quy định tiêu chí công nhận đối với di sản thiên nhiên nói chung, khu dự trữ sinh quyển và công viên địa chất nói riêng.

      Tiêu chí công nhận di sản thiên nhiên

      Theo dự thảo Nghị định, việc xác lập, công nhận di sản thiên nhiên khác căn cứ vào một trong các tiêu chí tại khoản 2 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường cụ thể:

      (1) Có vẻ đẹp nổi bật, độc đáo hoặc hiếm gặp của thiên nhiên;

      (2) Có giá trị điển hình về quá trình tiến hóa sinh thái, sinh học hoặc nơi cư trú tự nhiên của loài nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu hoặc chứa đựng các hệ sinh thái đặc thù, đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên hoặc có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt khác cần bảo tồn;

      (3) Có đặc điểm nổi bật, độc đáo về địa chất, địa mạo hoặc chứa đựng dấu tích vật chất về các giai đoạn phát triển của Trái Đất;

      (4) Có tầm quan trọng đặc biệt trong việc điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, giữ cân bằng sinh thái, cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên.

      Các tiêu chí này được đánh giá theo mức độ ảnh hưởng tích cực, có ý nghĩa đối với cộng đồng, địa phương, quốc gia, khu vực, toàn cầu.

      Tiêu chí công nhận khu dự trữ sinh quyển

      Dự thảo Nghị định quy định khu dự trữ sinh quyển là khu vực đáp ứng tiên chí có giá trị đa dạng sinh học đặc biển cần bảo tồn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể là khu vực tập hợp các hệ sinh thái có tính đại diện cho một vùng địa lý sinh vật, đồng thời có ranh giới rõ ràng để thực hiện phân vùng quản lý theo quy định tại Nghị định này và đảm bảo triển khai các hoạt động, xây dựng, thí điểm mô hình kết hợp giữa bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng dịch vụ hệ sinh thái, phát triển kinh tế xã hội bền vững, hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu khoa học - công nghệ, tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

      Tiêu chí công nhận công viên địa chất

      Dự thảo Nghị định quy định công viên địa chất là khu vực đáp ứng các tiêu chí có đặc điểm nổi bật, độc đáo về địa chất, địa mạo hoặc chứa đựng dấu tích vật chất về các giai đoạn phát triển của trái đất và có các tiêu chí:

      Có ranh giới địa lý, hành chính rõ ràng, liền khoảnh, trong đó chứa đựng một tập hợp các di sản địa chất có giá trị khoa học, giáo dục và kinh tế;

      Có các đặc điểm nổi bật, độc đáo, minh chứng cho các quá trình địa chất quan trọng trong lịch sử tiến hóa, phát triển của Trái đất, đồng thời là nơi hội tụ các giá trị về thiên nhiên, đa dạng sinh học và được nghiên cứu, đánh giá, bảo tồn và khai thác, sử dụng một cách tổng thể, bền vững.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan