Thứ 2, 26/09/2022 - 01:29
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung nguồn lực để hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Tại cuộc họp góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị “Thông tư cần cập nhật, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính một cách đơn giản nhất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường”.

 

 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng cục Môi trường cho biết Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 13/5/2019 có phạm vi điều chỉnh rất rộng. Với phạm vi điều chỉnh 04 Nghị định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, bao gồm: Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/ 02/ 2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 /02 /2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 /4 /2015 Quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 /12 /2014 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính không cần thiết, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, quy định quản lý chặt chẽ hơn trong việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ nước ngoài vào Việt Nam và đối tượng nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; bổ sung thêm nội dung quy định số lượng và thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường... Các báo cáo định kỳ của chủ dự án, cơ sở và khu công nghiệp về: quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và các báo cáo môi trường khác, được lồng ghép trong cùng một báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, Nghị định 40/2019/NĐ-CP là văn bản pháp lý rất quan trọng, bãi bỏ, sửa đổi, thay thế và bổ sung nhiều nội dung của các Nghị định khác về bảo vệ môi trường nhằm quản lý tốt hơn trong công tác bảo vệ môi trường. Thứ trưởng yêu cầu, các đơn vị cần có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, Thứ trưởng giao Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao cần nhanh chóng tập trung nguồn lực để hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn trên tinh thần cập nhật, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính một cách đơn giản nhất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường; đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nội dung mới của Nghị định 40/2019/NĐ-CP để doanh nghiệp và người dân hiểu và đồng hành cùng với ngành tài nguyên và môi trường trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và trong công tác bảo vệ môi trường./.

 

 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan