Thứ 2, 26/09/2022 - 00:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới về quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra và dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đang được xin ý kiến theo quy định. Một trong những điểm mới được quy định trong dự thảo Nghị định chính là trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, về thanh tra, kiểm tra và dịch vụ công trực tuyến nhằm đáp ứng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, dự thảo Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo,… theo nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chịu trách nhiệm, đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, để thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong bảo vệ môi trường, dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp xem xét tạo điều kiện để các tổ chức này tham gia bảo vệ môi trường.

Đối với quy định về thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, dự thảo Nghị định quy định rõ hoạt động thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường để phù hợp với đặc thù của lĩnh vực môi trường, bao gồm: thanh tra thường xuyên và thanh tra đột xuất. Điểm a khoản 3 Điều 190 quy định cho hoạt động thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường là không công bố trước quyết định thành lập đoàn thanh tra khi có căn cứ cho rằng việc công bố trước dẫn tới đối tượng thanh tra có thể tẩu tán hành vi vi phạm, làm giảm hiệu quả hoạt động của đoàn thanh tra hoặc theo yêu cầu của người ra quyết định. Trưởng đoàn thanh tra quyết định thời điểm công bố quyết định thanh tra; chịu trách nhiệm giao quyết định thanh tra, đề cương yêu cầu báo cáo cho đối tượng thanh tra đồng thời với thời điểm công bố quyết định thanh tra; được quyền tiếp cận ngay khu vực phát sinh chất thải, khu vực có công trình, thiết bị thu gom, xử lý nước thải, khí thải và điểm xả thải của đối tượng thanh tra ngay sau khi xuất trình quyết định thanh tra của cơ quan có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan; triển khai theo thẩm quyền các hoạt động của đoàn tại nơi được thanh tra trong trường hợp không công bố trước. Trường hợp đối tượng thanh tra có hành vi cản trở hoạt động thanh tra đột xuất, trưởng đoàn thanh tra phối hợp với lực lượng công an nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã để tiếp tục thi hành quyết định thanh tra và lập biên bản vụ việc.

Sau khi đã thực hiện các hoạt động để đảm bảo đối tượng thanh tra không thể tẩu tán hành vi vi phạm, làm giảm hiệu quả hoạt động của đoàn thanh tra, trong thời hạn 24 giờ, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức công bố quyết định thanh tra, trừ trường hợp đại diện theo pháp luật của đối tượng thanh tra không có mặt theo yêu cầu,… là một trong những điểm mới quy định cụ thể cho hoạt động thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường.

Pháp luật hiện hành chưa quy định về hoạt động kiểm tra, do đó, dự thảo Nghị định lần này bám sát nội dung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã cụ thể chi tiết về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm, hình thức, trình tự, thủ tục thực hiện kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra. Để đảm bảo thống nhất, không chồng chéo trong tổ chức thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, dự thảo Nghị định quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp và lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường.

Đối với dịch vụ công trực tuyến, dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi trường; xây dựng, kết nối liên thông, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi trường trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của một số Bộ, ngành và địa phương để đảm bảo liên thông dịch vụ công trực tuyến về môi trường như: Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ,…


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan