Thứ 6, 30/09/2022 - 16:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

      Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam góp ý đối với dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

      Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường dự kiến thay thế Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 55/2021/N-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016, sửa đổi các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm phù hợp với các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính vừa được Quốc hội thông qua (hai Luật đều sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022). Dự thảo Nghị định dự kiến có các nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung so với quy định cũ, bên cạnh đó có nhiều quy định tiếp tục kế thừa quy định tại Nghị định cũ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

      Các nội dung quy định mới

      Dự thảo Nghị định dự kiến quy định các quy định xử phạt đối với các vi phạm mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gồm: Vi phạm quy định về Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, đánh giá tác động môi trường; Vi phạm các quy định về xây dựng, vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp phép môi trường và vận hành công trình bảo vệ môi trường; Vi phạm quy định về trách nhiệm tái chế, thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý các chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy; Vi phạm Dán nhãn và công bố thông tin nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy; Vi phạm khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng; Vi phạm công bố thông tin quan trắc chất lượng môi trường, Công khai thông tin môi trường, cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu cho cơ sở dữ liệu môi trường; Vi phạm sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; Vi phạm các quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn; Vi phạm quy định về thực hiện quan trắc môi trường.

      Các nội dung sửa đổi, bổ sung

      Các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung gồm:

      Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh (phần trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được quy định trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2020, vì vậy xem xét không đưa vào Nghị định này);

      Thứ hai, hình thức, thời hiệu, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (cập nhật Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi)

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung các vi phạm sau: Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề; Vi phạm các quy định về phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; Vi phạm về bảo vệ môi trường trong vận hành thử nghiệm, quản lý chất thải, sử dụng dung dịch khoan nền không nước, quan trắc môi trường đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí và các dịch vụ liên quan trên biển; Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu; Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư; Vi phạm Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải; Vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, khai khác, sử dụng dữ liệu, thông tin về môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Vi phạm về công bố thông tin quan trắc chất lượng môi trường, Công khai thông tin môi trường, cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu cho cơ sở dữ liệu môi trường; Vi phạm các quy định về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Vi phạm các quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên; Vi phạm các quy định về nộp phí bảo vệ môi trường, ký quỹ bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp chất thải, ký quỹ nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và điều khoản chuyển tiếp.

Các nội dung kế thừa Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

Các điều tiếp tục kế thừa Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về: Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong việc phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Vi phạm các quy định về xả nước thải, thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường; Vi phạm các quy định về xả nước thải, thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường; Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Vi phạm quy định bảo vệ môi trường biển.

Chi tiết dự thảo Nghị định xem tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan