Thứ 6, 30/09/2022 - 08:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất xử phạt vi phạm hành vi vi phạm các quy định về thực hiện đăng ký môi trường

      Đăng ký môi trường là một trong các nội dung mới theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về thực hiện đăng ký môi trường cũng đã được đề xuất trong dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang được gửi lấy ý kiến.

 

      Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang được lấy ý kiến sẽ thay thế cho Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Dự thảo Nghị định bổ sung nhiều quy định xử phạt vi phạm đối với các quy định mới theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Vi phạm các quy định về thực hiện đăng ký môi trường là một trong những vi phạm được bổ sung trong dự thảo Nghị định.

      Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuát, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở). Điều 49 Luật quy định đối tượng phải đăng ký môi trường gồm: dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. Ngoài ra, Luật quy định về đối tượng được miễn đăng ký môi trường, nội dung đăng ký môi trường, thời điểm đăng ký môi trường; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

      Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định đề xuất các vi phạm về thực hiện đăng ký môi trường và mức xử phạt như sau:

      Về hình phạt chính

      Dự thảo Nghị định quy định hành vi vi phạm quy định về thực hiện nội dung đăng ký môi trường bị xử phạt như sau:

(a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ cam kết trong bản đăng ký môi trường đã gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, trừ trường hợp vi phạm quy định về chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và quy định tại điểm b, d khoản này;

(b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong bản đăng ký môi trường đã gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, trừ trường hợp vi phạm quy định về chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và quy định tại điểm a, d khoản này;

(c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không đăng ký môi trường lại theo quy định;

(d) Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Dự thảo Nghị định các biện pháp khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm này gồm 02 biện pháp sau đây:

(1) Buộc phải xây lắp công trình bảo vệ môi trường đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

(2) Buộc đăng ký môi trường lại theo quy định đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Chi tiết dự thảo Nghị định xem tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan