Thứ 2, 26/09/2022 - 01:13
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất quy định về quản lý chất thải

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Dự thảo Nghị định được xây dựng để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Dự thảo Nghị định gồm có 13 chương, 173 điều và các phụ lục. Trong đó, Chương V quy định về quản lý chất thải với các nội dung quy định về các vấn đề cụ thể sau:

Về yêu cầu chung về quản lý chất thải rắn

Dự thảo Nghị định quy định các yêu cầu chung về phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn để thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn; phòng ngừa, giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và xử lý nước thải, các công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải.

Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ cơ quan, tổ chức, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; trách nhiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ cơ quan, tổ chức, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp việc lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; lựa chọn chủ đầu tư, chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; lộ trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp; chi phí, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quyền và trách nhiệm của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt; trách nhiệm của uỷ ban nhân dân các cấp trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Dự thảo Nghị định cũng quy định về lộ trình hạn chế sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa.

Về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Dự thảo Nghị định quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc ban hành các quy định liên quan đến tái sử dụng, sử dụng trực tiếp, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; trách nhiệm của chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển chất thải trong quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Về quản lý chất thải nguy hại

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể việc phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý; quy định về liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại không có trong giấy phép môi trường; trách nhiệm của chủ nguồn thải, chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải; quy định trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải tự xử lý tại cơ sở hoặc ký hợp đồng để chuyển giao cho cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phù hợp; làm rõ đối tượng phát sinh chất thải nguy hại phải có giấy phép môi trường.

Về quản lý nước thải, bụi, khí thải đặc thù

Dự thảo Nghị định quy định trường hợp đặc thù không phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa là các cơ sở, dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Dự thảo Nghị định cũng quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phải triển phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải cũng như lộ trình chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường. Đối với riêng hoạt động chôn lấp chất thải, dự thảo Nghị định quy định việc ký quỹ bảo vệ môi trường đối với chủ các dự án đang vận hành các bãi chôn lấp chất thải đang hoạt động hoặc đầu tư xây dựng mới các bãi chôn lấp chất thải; quy định việc tính toán tiền ký quỹ, thời điểm ký quỹ, tiếp nhận tiền ký quỹ, hoàn trả tiền ký quỹ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan