Thứ 2, 26/09/2022 - 00:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực

  Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

 

Dự thảo Nghị định được xây dựng để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Dự thảo Nghị định gồm có 13 chương, 173 điều và các phụ lục. Trong đó, Chương IV quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực với các nội dung quy định về các vấn đề cụ thể sau:

Về bảo vệ môi trường làng nghề

Dự thảo Nghị định quy định các vấn đề chính về điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề; yêu cầu cụ thể về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề; ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề cũng như trách nhiệm của các cơ sở, hộ gia đình thuộc ngành, nghề không khuyến khích phải thực hiện; việc lập, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề không khuyến khích phát triển, di dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất ra khỏi làng nghề.

Về bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

Dự thảo Nghị định quy định các vấn đề chính về điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề; yêu cầu cụ thể về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề; ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề cũng như trách nhiệm của các cơ sở, hộ gia đình thuộc ngành, nghề không khuyến khích phải thực hiện; việc lập, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề không khuyến khích phát triển, di dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất ra khỏi làng nghề.

Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể việc lập, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. Theo đó, phương án cải tạo, phục hồi môi trường là một phần của báo cáo ĐTM hoặc báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường hoặc được tích hợp trong đề án đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Đối với các trường hợp còn lại (chưa thực hiện) thì việc lập, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện theo quy định tại Dự thảo Nghị định. Dự thảo Nghị định cũng quy định việc ký quỹ, hoàn trả tiền ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, phá dỡ tàu biển, nhập khẩu phế liệu

Dự thảo Nghị định đã kế thừa các quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về quản lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải đối với cơ sở nhập khẩu tàu biển để phá dỡ. Ngoài ra, dự thảo Nghị định đã kế thừa quy định đối tượng tàu biển được phép nhập khẩu để phá dỡ từ Nghị định số 82/2019/NĐ-CP, đồng thời chỉnh sửa, bãi bỏ một số nội dung có liên quan tại văn bản này để bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất trong quy định về bảo vệ môi trường đối với nhập khẩu, phá dỡ tàu biển.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định đã quy định nội dung bảo vệ môi trường trong quản lý chất ô nhiễm khó phân huỷ và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân huỷ, như quy định báo cáo và đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ theo quy định của Công ước Stockholm; dán nhãn và công bố thông tin nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân huỷ; đánh giá sự phù hợp và kiểm tra đối với chất ô nhiễm khó phân huỷ và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân huỷ. Dự thảo Nghị định đưa ra 02 phương án xin ý kiến Chính phủ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan