Thứ 6, 30/09/2022 - 16:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Danh mục địa danh tỉnh Lâm Đồng theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Là một trong năm tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng), tỉnh Lâm Đồng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BTNMT ngày 29/04/2021 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tỉnh Lâm Đồng cũng như người dân trong cả nước có nhu cầu khai thác sử dụng.

 

Theo quy định tại Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai việc chuẩn hóa địa danh, thống nhất và ban hành danh mục địa danh đã được chuẩn hóa; như vậy, việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng được ban hành trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp và rà soát của các cấp có liên quan, căn cứ vào các Đề án đã được thực hiện trước đó trong công cuộc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác thành lập bản đồ; căn cứ vào kết quả điều tra xác minh thực tế tại địa phương để điều tra, xác minh chuẩn hóa địa danh phải qua 03 cấp theo quy định: Danh mục địa danh cấp xã được xác nhận bởi Ủy ban nhân dân cấp xã, Danh mục địa danh cấp huyện được xác nhận bởi Ủy ban nhân dân cấp huyện và Danh mục địa danh cấp tỉnh sau khi thống nhất tổng hợp các Danh mục địa danh cấp huyện. Các Danh mục địa danh đã được Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, thẩm định và được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất, ký xác thực. Đăc biệt căn cứ vào Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng; Nghị quyết số 166/NQ-UBND ngày 21/01/2020 của Hội đồng nhân dân về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, chính là 02 Nghị quyết quy định điều kiện tiên quyết để ban hành Danh mục địa danh tỉnh Lâm Đồng về vấn đề sắp xếp các đơn vị hành chính, cụ thể:

 Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cát Tiên như sau:

a) Nhập toàn bộ 15,84 km2 diện tích tự nhiên và 1.293 người của xã Mỹ Lâm vào xã Nam Ninh. Sau khi nhập, xã Nam Ninh có 36,27 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.586 người.

Xã Nam Ninh giáp các xã Gia Viễn, Quảng Ngãi, Tiên Hoàng, thị trấn Cát Tiên và huyện Đạ Tẻh;

b) Nhập toàn bộ 14,00 km2 diện tích tự nhiên và 1.442 người của xã Tư Nghĩa vào xã Quảng Ngãi. Sau khi nhập, xã Quảng Ngãi có 21,48 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.181 người.

Xã Quảng Ngãi giáp xã Nam Ninh, thị trấn Cát Tiên; huyện Đạ Tẻh và tỉnh Đồng Nai;

c) Sau khi sắp xếp, huyện Cát Tiên có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 xã và 02 thị trấn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đạ Tẻh như sau:

a) Nhập toàn bộ 4,41 km2 diện tích tự nhiên và 1.736 người của xã Hà Đông vào xã Mỹ Đức. Sau khi nhập, xã Mỹ Đức có 108,51 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.728 người.

Xã Mỹ Đức giáp xã Quảng Trị, xã Quốc Oai, thị trấn Đạ Tẻh và huyện Bảo Lâm;

b) Nhập toàn bộ 23,38 km2 diện tích tự nhiên và 2.009 người của xã Hương Lâm vào xã Đạ Lây. Sau khi nhập, xã Đạ Lây có 52,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.282 người.

Xã Đạ Lây giáp xã An Nhơn; huyện Cát Tiên và tỉnh Đồng Nai;                 

c) Sau khi sắp xếp, huyện Đạ Tẻh có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã và 01 thị trấn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đạ Huoai như sau:

a) Nhập toàn bộ 85,09 km2 diện tích tự nhiên và 1.106 người của xã Đạ M’ri vào thị trấn Đạ M’ri. Sau khi nhập, thị trấn Đạ M’ri có 126,46 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.708 người.

Thị trấn Đạ M’ri giáp các xã Đạ Ploa, Hà Lâm, Phước Lộc; huyện Bảo Lâm, huyện Đạ Tẻh và thành phố Bảo Lộc;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Đạ Huoai có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 xã và 02 thị trấn.

Theo đó, Nghị quyết số 166/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng quy định việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết cụ thể Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng xem tại đây


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan