Chủ nhật, 14/08/2022 - 18:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

      Thời gian vừa qua, việc thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và đề xuất có quy định điều chỉnh.

      Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2021/NĐ-CP quy định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, trong đó, có quy định về việc thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, theo đó:

      Thứ nhất, Nghị định quy định hai trường hợp sau đây không thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm: (i) Các dự án đầu tư có mục đích sử dụng đất lâu dài, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng; (ii) Các công trình xây dựng thuộc cấp công trình đặc biệt, cấp I theo quy định pháp luật về xây dựng, trừ dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

      Thứ hai, tổ chức, cá nhân khi lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải có đánh giá tác động, mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên, trữ lượng, chất lượng khoáng sản đã được khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia thuộc phạm vi dự án; phải có giải pháp bảo vệ loại khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ nêu trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Nội dung đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên, trữ lượng; giải pháp bảo vệ khoáng sản thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm:

      (a) Tổng quan tài nguyên khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ trong diện tích dự án, bao gồm cả các loại khoáng sản khác về: mức độ điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản; hiện trạng tài nguyên, trữ lượng và thực trạng hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản (nếu có);

      (b) Đánh giá mức độ ảnh hưởng do hoạt động của dự án có thể tác động đến tài nguyên, trữ lượng, chất lượng đối với loại khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ về: phạm vi tác động đến tài nguyên, trữ lượng, chất lượng khoáng sản;

      (c) Giải pháp bảo vệ khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ nằm trong diện tích dự án: xác định rõ hạng mục công trình có thể tác động trực tiếp đến khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ; quy định trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan của chủ đầu tư dự án trong việc theo dõi, giám sát và kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp khi thi công hoặc trong quá trình vận hành dự án mà có tác động trực tiếp đến loại khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ để xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này;

      (d) Cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi dự án quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

      Thứ ba, về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia không được vượt quá thời gian dự trữ còn lại của khu vực có khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ đó.

      Thứ tư, về cơ quan cho ý kiến nội dung đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên, trữ lượng, chất lượng; giải pháp bảo vệ khoáng sản thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

      Theo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về các nội dung này đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương theo quy định của pháp luật về đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có dự án đầu tư cho ý kiến về các nội dung đánh giá nêu trên đối với các dự án mà thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư không thuộc trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan đăng ký đầu tư gửi lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc lấy ý kiến về đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên, trữ lượng, chất lương; giải pháp bảo vệ khoáng sản thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia thực hiện đồng thời trong quá trình lấy ý kiến trước khi trình có quan, người có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan