Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:21
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến đối với Nghị định sửa đổi quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Vừa qua, Bộ Tài chính đã có Công văn gửi lấy ý kiến Nhân dân, các cơ quan có liên quan đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Theo dự thảo lấy ý kiến của Bộ Tài chính, một số nội dung tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP sẽ được sửa đổi như sau:

Thứ nhất, khung mức phí đối với sỏi, cuội, sạn, cát, đất sét, đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Mức phí hiện hành là từ 1.500-6.000 đồng/m3. Để hạn chế khai thác manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả; khuyến khích sử dụng vật liệu khác thay khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Bộ Tài chính đề xuất trình Chính phủ điều chỉnh tăng khung mức phí đối với khoáng sản làm vật liệu thông thường theo hướng mức phí tối thiểu bằng mức phí tối đa hiện hành. Mức phí tối đa bằng 200% mức phí tối đa hiện hành..

Thứ hai, bổ sung quy định người nộp phí

Theo quy định hiện hành, người nộp phí gồm: tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; tổ chức thu mua gom khoáng sản đăng ký nộp thay người khai thác; tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ; tổ chức, cá nhân không nhằm khai thác khoáng sản, trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ hoặc chuyên ngành đã đăng ký mà thu được khoáng sản. Dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng sau để đảm bảo thống nhất với Luật Khoáng sản:  "Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo Nghị định này, bao gồm:

1. Tổ chức , cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản bao gồm: a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp; b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

2. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản.

3. Tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua khoáng sản mà không xuất trình được chứng từ chứng minh hàng hoá đã được nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thì tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua khoáng sản là người nộp phí".

Thứ ba, bổ sung quy định các trường hợp được miễn phí

Dự thảo sửa đổi theo hướng, các trường hợp miễn phí gồm: tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó; tổ chức, cá nhân khai thác đất đá để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự; phòng chống thiên tai, khắc phục thiên tai; tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản sử dụng đất, đá bốc xúc thải ra để cải tạo, phục hồi môi trường tại nơi khai thác theo phương án cải tạo phục hồi môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức, cá nhân tự khai và tự chịu trách nhiệm về số lượng đất, đá bốc xúc sử dụng cải tạo, phục hồi môi trường.

Thứ tư, sửa đổi quy định thu phí đối với khai thác tận thu khoáng sản

Để thống nhất với Điều 67 Luật Khoáng sản, Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định này theo hướng "Mức phí bảo vệ môi trường đối với trường hợp khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Biểu khung mức phí ban hành kèm theo nghị định này".

Thứ năm, sửa đổi quy định thu phí đối với khai thác đá làm mỹ nghệ "khối lớn"

Hiện pháp luật khoáng sản không quy định thế nào là "khối lớn" để làm cơ sở tính phí, gây vướng mắc trong xác định mức phí. Do đó, trên cơ sở Thoong tư số 05/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất cho sử dụng mốc 0,4m3 để làm mốc phân biệt mức phí.

Thứ sáu, bổ sung thu phí đối với hoa trắng để sản xuất bột carbonat

Theo dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho bổ sung quy định thu phí đối với đá hoa trắng sản xuất bột carbonat: 5.000-10.000 đồng/tấn (bằng mức phí đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại dự thảo Nghị định).

Ngoài ra, dự thảo Nghị định sửa đổi phương pháp tính phí đối với đất đá bốc xúc, bỏ tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai; quy định căn cứ tính phí khoáng sản chính và khoáng sản đi kèm; sửa đổi quy định tổ chức thực hiện và sửa đổi một số nội dung để đảm bảo thống nhất và kỹ thuật trình bày văn bản.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan