Chủ nhật, 14/08/2022 - 20:22
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiến nghị sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Theo dự thảo Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2025, trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, dự kiến sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật sau để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh này.

 

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

Về thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình, dự kiến sẽ sửa đổi Điều 47, sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 48, sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 54, điểm a khoản 2 Điều 55, điểm b khoản 1, điểm c khoản 2 và khoản 4 Điều 60, điểm b khoản 1, khoản 3, 4 Điều 63 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Theo đó, sửa đổi cơ quan tiếp nhận, hình thức trả kết quả thủ tục hành chính; bãi bỏ một số thành phần hồ sơ; quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó sẽ cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính này.

Về thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản/ ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến sẽ sửa đổi khoản 1 Điều 16 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP; điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi tại khoản 4 Điều 68 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. Theo đó, bổ sung thêm cách thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; bỏ thành phần hồ sơ: bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử.

Về thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung Điều 47, sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 48, điểm b khoản 1 Điều 49, sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 58, sửa đổi điểm b khoản 2 và khoản 5, khoản 6 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. Theo đó, sửa đổi cơ quan tiếp nhận, hình thức trả kết quả thủ tục hành chính; bãi bỏ một số thành phần hồ sơ như: Theo đó, sửa đổi cơ quan tiếp nhận, hình thức trả kết quả thủ tục hành chính; bãi bỏ một số thành phần hồ sơ; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản. Bên cạnh đó, quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử. Đồng thời, sẽ cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính này.

Về thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản/chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản/ trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản/gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản/trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, dự kiến sẽ sửa đổi Điều 47, 48, Điều 49 và sửa đổi Điều 65 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. Theo đó, sửa đổi quy định về cơ quan tiếp nhận, hình thức trả kết quả thủ tục hành chính; bãi bỏ một số thành phần hồ sơ; bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với một số thành phần. Đồng thời, sẽ cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính này.

Về thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản, dự kiến sẽ sửa đổi Điều 47, sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 48, sửa đổi khoản 2 Điều 50 và sửa đổi Điều 66 Nghị đinh số 158/2016/NĐ-CP. Theo đó, dự kiến sửa đổi quy định về cơ quan tiếp nhận, hình thức trả kết quả thủ tục hành chính; bỏ một số thành phần hồ sơ; đồng thời, sẽ giảm thời gian thực hiện thủ tục này.

Về thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản, dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung Điều 47, sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 48, sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 56 và sửa điểm 4 khoản 1 và khoản 4 Điều 60 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. Theo đó, dự kiến sửa đổi quy định về cơ quan tiếp nhận, hình thức trả kết quả thủ tục hành chính; bỏ một số thành phần hồ sơ; bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với một số thành phần; đồng thời, sẽ giảm thời gian thực hiện thủ tục này.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

Về thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình, dự kiến sẽ sửa đổi khoản 3 Điều 47, sửa đổi khoản 3 Điều 48, sửa đổi khoản 2 Điều 54, sửa điểm b khoản 1, điểm c khoản 2 và khoản 4 Điều 60 và điểm b khoản 1, khoản 3, 4 Điều 63 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. Theo đó, sửa đổi cơ quan tiếp nhận, hình thức trả kết quả thủ tục hành chính; bãi bỏ một số thành phần hồ sơ; quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó sẽ cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính này.

Về thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản/ ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản/chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản/trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản/gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản/trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản/ phê duyệt trữ lượng khoáng sản/đóng cửa mỏ khoáng sản, dự kiến các nội dung sửa đổi giống với thủ tục hành chính cấp Trung ương.

Về thủ tục cấp/gia hạn/trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung Điều 47, Điều 48, Điều 52 và Điều 65 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. Theo đó, sẽ sửa đổi quy định về cơ quan tiếp nhận, hình thức trả kết quả thủ tục hành chính; bãi bỏ một số thành phần hồ sơ; quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó sẽ cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính này.

Về thủ tục chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản, dự kiến sửa đổi quy định về cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan