Thứ 6, 30/09/2022 - 11:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định các trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Đối với các trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp (không phải đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp theo chức năng trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong đó có trường hợp thửa đất quy hoạch đất nông nghiệp, quy hoạch đất phi nông nghiệp) có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và lập thủ tục đăng ký biến động không? (các trường hợp này không có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Về nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 193 của Luật Đất đai, tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án. Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (đã được sửa đổi tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017) thì hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì hồ sơ nộp để thực hiện thủ tục phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án; trường hợp tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư nhưng vẫn giữ nguyên mục đích sử dụng đất trước khi nhận chuyển nhượng thì Luật Đất đai không có quy định điều kiện phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phải bảo đảm phù hợp với quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều 191 và Điều 192 của Luật Đất đai và việc sử dụng đất phải bảo đảm nguyên tắc sử dụng đất là đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 6 của Luật Đất đai). Việc đầu tư vào sản xuất kinh doanh nông nghiệp phải phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan