Thứ 6, 30/09/2022 - 10:18
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn về đấu giá quyền sử dụng đất

Việc hướng dẫn đối với trường hợp dự án sản xuất kinh doanh (bao gồm cả trường hợp dự án Khu dân cư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất) có xen kẽ một phần diện tích đất: Đất nông lâm trường, đất Công ty cao su quản lý, đất doanh nghiệp được Nhà nước thuê đất trả tiền hàng năm hoặc đất do Nhà nước trực tiếp quản lý... xen kẽ trong dự án thì có thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất hay không? (Có áp dụng tỷ lệ % so với tổng diện tích đất dự án để xác định được hay không?)

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Pháp luật đất đai không quy định căn cứ vào nguồn gốc đất để giao, cho thuê để xác định giao, cho thuê theo hình thức đấu giá và cũng không quy định áp dụng tỷ lệ % so với tổng diện tích đất dự án để xác định đấu giá hoặc không đấu giá quyền sử dụng đất.

Sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai mà trường hợp dự án, công trình phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật Đất đai.

Sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai. Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng. Việc giao đất, cho thuê đất đối với quỹ đất đã giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định tại Điều 118 của Luật Đất đai.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan