Thứ 6, 30/09/2022 - 17:30
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn đối với trường hợp tổ chức đang sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

Việc hướng dẫn đối với trường hợp tổ chức đang sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm (còn thời hạn sử dụng đất) có được phép tự đầu tư trên đất hoặc chuyển mục đích để thực hiện dự án theo quy hoạch không? Hay thực hiện thu hồi, đấu giá quyền sử dụng đất? (theo Khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01). 

 

Về nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Theo quy định tại Khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung chi tiết một số nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì đối với trường hợp tổ chức đang sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm (còn thời hạn sử dụng đất) nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định để thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 52, Điều 57, Điều 58, Điều 59,  Điều 107, Điều 108, Điều 109, Khoản 4 Điều 114 và Điều 127 của Luật Đất đai, Điều 14 và Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

 

Thu hồi đất đối với trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất (quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật Đất đai); Thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (quy định tại khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai)


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan