Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:29
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

 

Theo hồ sơ trình Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự kiến sẽ sửa đổi toàn diện Luật Đất đai trên cơ sở thể chế hoá các chủ trương, chính sách về đất đai đã được thể hiện tại các văn kiện, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, kết quả tổng kết thực tiễn trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai, luật hoá các quy định đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp. Theo đó, dự kiến sửa đổi, bổ sung 133/212 Điều (chiếm 62,7%), giữ nguyên nội dung 79 Điều của Luật Đất đai năm 2013); bổ sung 14 Điều mới.

Về đối tượng áp dụng, giữ như quy định của Luật Đất đai hiện hành, gồm: Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữ toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai; người sử dụng đất; các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Đề xuất xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cũng đưa ra các chính sách chính dự kiến đưa vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi), cụ thể:

Chính sách 1, làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai; phân cấp phân quyền và cải cách thủ tục hành chính.

Chính sách 2, Phân loại đất theo mục đích sử dụng, theo không gian và chức năng sử dụng đất.

Chính sách 3, Đối tượng sử dụng đất, theo đó, sẽ hoàn thiện quy định về các đối tượng sử dụng đất để đảm bảo đồng bộ thống nhát với các pháp luật khác có liên quan.

Chính sách 4, Nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo vệ, cải tạo, nâng cao chất lượng đất đai.

Chính sách 5, Thu hồi đất để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Chính sách 6, hoàn thiện chính sách chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác.

Chính sách 7, về kinh tế đất đai; giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chính sách 8, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.

Chính sách 9, Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nhằm khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn.

Chính sách 10, hoàn thiện quy định về quyền của người sử dụng đất và chế độ sử dụng các loại đất.

Chính sách 11, giải quyết tranh chấp đất đai.

Về tiến độ, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan