Thứ 6, 30/09/2022 - 15:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý quyền sử dụng khu vực biển đang cho thuê, đang thế chấp khi Nhà nước thu hồi khu vực biển

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

 

      Một trong những nội dung chính của dự thảo Nghị định là bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh. Đối với các khu vực biển đang cho thuê, đang thế chấp nếu bị thu hồi thì việc xử lý quyền sử dụng khu vực biển này như thế nào. Nội dung này cũng đã được đề cập trong dự thảo Nghị định đối với các trường hợp thu hồi cụ thể, cụ thể:

      Thứ nhất, khu vực biển đang cho thuê, thế chấp mà Nhà nước thu hồi theo quy định tại Nghị định này thì hợp đồng thuê khu vực biển, hợp đồng thế chấp bị chấm dứt. Việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan đến quyền sử dụng khu vực biển giữa các bên trong hợp đồng thuê khu vực biển, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu vực biển thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Thứ hai, khi Nhà nước thu hồi khu vực biển mà quyền sử dụng khu vực biển đó đang được thế chấp thì hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu vực biển bị chấm dứt; bên thế chấp phải hoàn trả khoản vay cho bên nhận thế chấp theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật khác có liên quan; trường hợp bên thế chấp không thanh toán đủ các khoản vay cho bên nhận thế chấp thì các khoản bồi thường của Nhà nước cho bên thế chấp thành tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để bảo đảm thanh toán đủ các khoản vay cho bên nhận thế chấp.

Thứ ba, khu vực biển do cá nhân cho thuê, thế chấp mà cá nhân đó chết nhưng không có tổ chức, cá nhân thừa kế thì Nhà nước thu hồi khu vực biển, Nhà nước có trách nhiệm giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến khu vực biển theo quy định của pháp luật; hợp đồng thuê khu vực biển, hợp đồng thế chấp bị chấm dứt.

Thứ tư, trường hợp thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển thì xử lý quyền sử dụng khu vực biển thế chấp theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan