Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:26
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức, cá nhân Việt Nam được cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

      Đây là nội dung được quy định trong dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh vừa được trình Chính phủ.

 

      Cùng tìm hiểu một số nội dung được quy định trong dự thảo Nghị định liên quan đến việc cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản từ tổ chức, cá nhân Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

      Điều kiện chấp thuận việc cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản

      Dự thảo Nghị định quy định tổ chức, cá nhân Việt Nam được giao khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản có thu tiền sử dụng khu vực biển mà đã trả trước toàn bộ tiền sử dụng khu vực biển theo thời hạn giao được quyền cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển cho Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thứ nhất, khu vực biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân để nuôi trồng thủy sản và đã được cấp Giấy chứng nhận; Thứ hai, khu vực biển được giao không có tranh chấp; Thứ ba, quyền sử dụng khu vực biển không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và phải còn thời hạn sử dụng khu vực biển; Thứ tư, quyền sử dụng khu vực biển chưa góp vốn; chưa cho tổ chức, cá nhân khác thuê khi cho thuê, góp vốn; Thứ năm, đã nộp đủ tiền sử dụng khu vực biển trước khi thực hiện quyền cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng.

      Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển về việc cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển

Về người thực hiện, theo dự thảo Nghị định nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ là người gửi hồ sơ lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển

Về hồ sơ, dự thảo Nghị định quy định hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị cho ý kiến chấp thuận về việc thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao từ tổ chức, cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản; văn bản chứng minh tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật của nước nơi tổ chức được thành lập nếu là tổ chức; văn bản chứng minh năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của nước nơi cá nhân mang quốc tịch nếu là cá nhân; văn bản thỏa thuận giữa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức, cá nhân Việt Nam về dự kiến thuê, góp vốn, chuyển nhượng; bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản dự kiến thực hiện tại khu vực biển nhận thuê, góp vốn, chuyển nhượng;

Trường hợp các tài liệu trong hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch thuật và công chứng theo quy định của pháp luật.

Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ; trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, ngày nhận hồ sơ là ngày dịch vụ bưu chính chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Về trình tự, thủ tục xem xét, cho ý kiến chấp thuận

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu vực biển đối với trường hợp khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của mình; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan quân đội, công an cấp tỉnh đối với trường hợp khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của mình.

Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời bằng văn bản thể hiện rõ ý kiến đối với đề nghị của tổ chức, cá nhân; trường hợp không đồng ý với đề nghị của tổ chức, cá nhân phải nêu rõ lý do.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp ý kiến của các cơ quan, xem xét, ban hành văn bản chấp thuận; trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Thời hạn xem xét, chấp thuận không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

Về hình thức, việc cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển từ tổ chức, cá nhân Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thuỷ sản theo thoả thuận giữa các bên, được thể hiện thông qua hợp đồng cho thuê, góp vốn theo quy định của pháp luật và phải gửi một bản Hợp đồng cho thuê, góp vốn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã quyết định giao khu vực biển, đồng thời phải thực hiện đăng ký biến động theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển

Về người thực hiện, dự thảo Nghị định nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển nộp hồ sơ đề nghị giao khu vực biển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển.

Về hồ sơ, theo dự thảo Nghị định đã trình Chính phủ thì hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản gồm: bản chính Quyết định giao khu vực biển và Giấy chứng nhận đã được cấp cho bên chuyển nhượng; bản chính hợp đồng chuyển nhượng. Số lượng hồ sơ là 01 bộ;

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ; trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, ngày nhận hồ sơ là ngày dịch vụ bưu chính chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

Về trình tự, thủ tục giải quyết thực hiện theo trường hợp sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển; thời hạn giải quyết là 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ;

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Quyết định giao khu vực biển và cấp Giấy chứng nhận mới cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan