Thứ 2, 26/09/2022 - 00:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển

      Điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển là một trong ba thủ tục hành chính được quy định tại dự thảo Nghị định về lấn biển đã được trình Chính phủ.

 

      Theo đó, dự thảo Nghị định quy định các trường hợp điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển; điều kiện được điều chỉnh; hồ sơ đề nghị điều chỉnh; trình tự, thủ tục điều chỉnh.

      Các trường hợp điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển

      Dự thảo Nghị định quy định 04 trường hợp điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển gồm: (i) thay đổi nhà đầu tư dự án lấn biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; (ii) Nhà đầu tư dự án lấn biển trả lại một phần diện tích khu vực biển để lấn biển đã được giao; (iii) Thay đổi phương pháp, giải pháp kỹ thuật lấn biển, vật liệu lấn biển; (iv) Thay đổi vị trí, diện tích, ranh giới kh vực biển đã được giao để lấn biển.

      Điều kiện được điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển

      Theo dự thảo Nghị định, để điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển phải đáp ứng được 02 điều kiện sau đây:

      Thứ nhất, tuân thủ đúng, đầy đủ Quyết định giao khu vực biển để lấn biển;

      Thứ hai, có văn bản cho phép thay đổi nhà đầu tư dự án lấn biển hoặc cho phép thay đổi vị trí, diện tích, ranh giới khu vực lấn biển hoặc Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

      Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển

      Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển gồm:  Đơn đề nghị điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định này;

      Bản chính Quyết định giao khu vực biển để lấn biển;

      Văn bản cho phép thay đổi nhà đầu tư dự án lấn biển hoặc văn bản cho phép thay đổi vị trí, diện tích, ranh giới khu vực lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện dự án lấn biển;

      Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo thuyết minh thay đổi phương án lấn biển, vật liệu lấn biển của nhà đầu tư dự án lấn biển;

      Báo cáo kết quả hoạt động lấn biển tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, kèm theo sơ đồ khu vực biển được đề nghị điều chỉnh (nếu có).

Trình tự, thủ tục điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển

Nhà đầu tư dự án lấn biển nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến có quan có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển hướng dẫn bằng văn bản cho nhà đầu tư dự án lấn biển để bổ sung, hoàn thiện;

Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển tổ chức và hoàn thành việc thẩm định hồ sơ; việc thẩm định có thể được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định hoặc tiến hành kiểm tra thực địa.

Trường hợp thay đổi nhà đầu tư dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thời gian thẩm định không quá 07 ngày làm việc.

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển quyết định điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển; trường hợp quyết định không điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lấn biển có trách nhiệm gửi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển cho nhà đầu tư dự án lấn biển, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án lấn biển.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan