Chủ nhật, 14/08/2022 - 20:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng khu vực biển và được giao để nuôi trồng thuỷ sản

Đăng ký biến động quyền sử dụng khu vực biển và được giao để nuôi trồng thuỷ sản là một trong các thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh vừa được trình Chính phủ.

      Dự thảo Nghị định quy định các tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản phải đăng ký biến động việc sử dụng khu vực biển trong trường hợp thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển. Đăng ký biến động do tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước giao khu vực biển (cơ quan đăng ký) bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử. Dự thảo Nghị định cũng quy định trình tự, thủ tục đăng ký biến động, cụ thể như sau:

      Thứ nhất về hồ sơ đăng ký biến động

      Theo dự thảo Nghị định, tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị đăng ký biến động khu vực biển được ban hành theo mẫu tại Phụ lục 3 của Nghị định; bản chính Giấy chứng nhận đã cấp; Hợp đồng thế chấp, góp vốn.

      Thứ hai, về cách thức nộp hồ sơ, trả kết quả

Dự thảo Nghị định quy định tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ; trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, ngày nhận hồ sơ là ngày dịch vụ bưu chính chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính là hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử hoặc bao gồm cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử. Việc trả kết quả giải quyết hồ sơ được thực hiện trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng hồ sơ, tài liệu điện tử cho tổ chức, cá nhân. Việc trả kết quả bằng hồ sơ, tài liệu điện tử được áp dụng phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của cơ quan thực hiện và tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Thứ ba, thủ tục xem xét việc đăng ký biến động

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định, cơ quan đăng ký có trách nhiệm: (1) Kiểm tra các thông tin đăng ký biến động sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; (2) Gửi thông tin đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; (3) Hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, kết quả thẩm định phải được lập bằng văn bản; (4) Chứng nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp và trả Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển; (5) Thông báo cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).

Đối với việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến được thực hiện như sau:

(i) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề đăng ký biến động dưới hình thức hồ sơ điện tử là những loại giấy tờ, tài liệu ở dạng điện tử được tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính nộp, bổ sung cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định hoặc giấy tờ, tài liệu kèm theo được chuyển đổi từ tài liệu giấy ở dạng điện tử gửi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

(ii) Hồ sơ, tài liệu điện tử phải ký bằng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp cấp theo quy định của pháp luật về chữ ký số;

(iii) Hồ sơ, tài liệu điện tử có giá trị tương đương hồ sơ, tài liệu giấy;

(iv) Hồ sơ, tài liệu điện tử phải được lập, đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật chuyên ngành;

(v) Hồ sơ, tài liệu điện tử phải bảo đảm tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin từ thời điểm thông tin được khởi tạo và phải bảo đảm truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh;

(vi) Việc gửi, nhận, lưu trữ và giá trị pháp lý của hồ sơ, tài liệu điện tử được thực hiện theo quy định pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các quy định pháp luật có liên quan;

(vii) Việc tạo lập, chuyển đổi hồ sơ, tài liệu điện tử thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến từ hồ sơ hành chính giấy và ngược lại được thực hiện theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật chuyên ngành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan