Thứ 2, 26/09/2022 - 00:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thu hồi, tước quyền sử dụng Quyết định giao khu vực biển để lấn biển

      Thu hồi, tước quyền sử dụng Quyết định giao khu vực biển để lấn biển là một trong ba thủ tục hành chính được quy định tại dự thảo Nghị định về lấn biển đã được trình Chính phủ.

      Dự thảo Nghị định quy định các trường hợp, trình tự, thủ tục thu hồi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển; tước quyền sử dụng Quyết định giao khu vực biển để lấn biển

      Các trường hợp thu hồi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển

      Dự thảo Nghị định quy định 05 trường hợp Quyết định giao khu vực biển để lấn biển bị thu hồi, bao gồm:

      (i) Quyết định giao khu vực biển để lấn biển được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy định của pháp luật hoặc nhà đầu tư dự án lấn biển trả lại toàn bộ khu vực biển được giao để lấn biển;

      (ii) Sau 12 tháng liên tục kể từ ngày Quyết định giao khu vực biển để lấn biển có hiệu lực mà nhà đầu tư dự án lấn biển không thực hiện lấn biển hoặc chậm tiến độ 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án lấn biển;

      (iii) Văn bản chấp thuận thực hiện dự án lấn biển bị thu hồi hoặc nhà đầu tư dự án lấn biển được giao khu vực biển để lấn biển bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

      (iv) Khu vực biển đã giao để lấn biển được sử dụng để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật;

      (v) Sử dụng khu vực biển để lấn biển làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển hoặc hủy hoại, gây ô nhiễm môi trường biển, hệ sinh thái biển nghiêm trọng.

      Trình tự thu hồi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển

      Dự thảo Nghị định quy định việc thu hồi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển được thực hiện theo trình tự như sau:

      Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản đề nghị trả lại toàn bộ khu vực biển được giao để lấn biển của nhà đầu tư dự án lấn biển, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển ban hành quyết định thu hồi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.

      Quyết định thu hồi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển thực hiện theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định này;

      Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định thu hồi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển lấn biển có trách nhiệm gửi Quyết định thu hồi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển cho nhà đầu tư dự án lấn biển, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có dự án lấn biển và cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

      Tước quyền sử dụng Quyết định giao khu vực biển để lấn biển

      Dự thảo Nghị định quy định tước quyền sử dụng Quyết định giao khu vực biển để lấn biển được thực hiện khi nhà đầu tư dự án lấn biển thực hiện hành vi vi phạm hành chính đến mức phải tước quyền sử dụng Quyết định giao khu vực biển để lấn biển; việc tước quyền sử dụng Quyết định giao khu vực biển để lấn biển thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan