Thứ 6, 30/09/2022 - 16:05
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thẩm quyền quyết định sử dụng khu vực biển đã giao vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và việc lập dự toán kinh phí, bảo đảm nguồn kinh phí chi trả bồi thường

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

 

      Dự thảo Nghị định quy định nhiều nội dung liên quan đến hoạt động bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, trong đó có các quy định về cơ quan quyết định sử dụng khu vực biển đã giao vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và việc lập dự toán kinh phí, bảo đảm nguồn kinh phí chi trả bồi thường, cụ thể như sau:

      Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định sử dụng khu vực biển đã giao để phục vụ mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia

      Trên cơ sở thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án theo Luật Đầu tư công, dự thảo Nghị định dự kiến có các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau đây sẽ quyết định sử dụng khu vực biển đã giao để phục vụ mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia:

      Thứ nhất, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án trong đó có sử dụng khu vực biển đã giao để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 17 Luật Đầu tư công.

      Thứ hai, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án trong đó có sử dụng khu vực biển đã giao để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Luật Đầu tư công.

      Thứ ba, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trong đó có sử dụng khu vực biển đã giao để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 6 Điều 117 Luật Đầu tư công;

      Thứ tư, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án trong đó có sử dụng khu vực biển đã giao để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công.

      Thứ năm, trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong đó có sử dụng khu vực biển đã giao để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 8 Điều 17 Luật Đầu tư công. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

      Cơ quan lập, trình, phê duyệt dự toán kinh phí, bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động bồi thường và phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh

      Theo dự thảo Nghị định các cơ quan sau đây có trách nhiệm lập, trình, phê duyệt dự toán kinh phí, bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động bồi thường và phê duyệt phương án bồi thường khu thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh:

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, bảo đảm nguồn kinh phí chi cho hoạt động bồi thường khi lập, trình, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do bộ, ngành thực hiện; dự án do bộ, ngành làm chủ đầu tư và phê duyệt phương án bồi thường;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, bảo đảm nguồn kinh phí chi cho hoạt động bồi thường khi lập, trình, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh và phê duyệt phương án bồi thường;

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, bảo đảm nguồn kinh phí chi cho hoạt động bồi thường khi lập, trình, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của cấp huyện và phê duyệt phương án bồi thường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án cần thu hồi khu vực biển của các bộ, ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tháng 10 hàng năm.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án cần thu hồi khu vực biển để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan