Thứ 7, 25/06/2022 - 20:08
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật đối với việc giao, cho thuê mặt nước biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 về quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển vì đang còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như cùng trong phạm vi khu vực biển (vùng biển 3 hải lý) có 2 hình thức khác nhau đối với tổ chức, cá nhân sử dụng thuê đất có mặt nước ven biển và giao khu vực biển với thẩm quyền giao, cho thuê khác nhau; thời hạn, trình tự, thủ tục, nghĩa vụ tài chính khác nhau.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển tại Tờ trình số 103/TTr-BTNMT ngày 25/12/2018. Ngày 17/6/2019, Bộ đã có Công văn số 2846/BTNMT-TCBHĐVN gửi Văn phòng Chính phủ hồ sơ Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP đã được hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP đã quy định rõ ngay tại Điều 1 về phạm vi điều chỉnh là “Nghị định này quy định việc giao các khu vực biển nhất định từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm ra đến hết các vùng biển Việt Nam cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”. Điều 10 dự thảo Nghị định về công nhận khu vực biển cũng đã có quy định đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển theo quy định của pháp luật trước đây.

Hiện nay, thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 824/VPCP-NN ngày 28/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật đối với việc giao, cho thuê mặt nước biển, khu vực biển để xử lý các vướng mắc, bất cập, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, không chồng chéo giữa pháp luật đất đai và pháp luật biển, trong đó có việc rà soát, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan