Thứ 6, 30/09/2022 - 16:26
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền

      Vừa qua, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc Bộ đối với dự thảo Quyết định về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền.

      Ngày 10 tháng 2 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định, công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền và đảo có diện tích lớn nhất thuộc các huyện đảo.

      Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền.

      Về nội dung công bố đường ranh giới ngoài vùng biển

      Quyết định này công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của 06 hải lý của đất liền được thể hiện trên nền bảo đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50.000, bao gồm 151 mảnh bản đồ ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

      Tại Phụ lục quy định: thứ nhất là Phiên hiệu 151 mảnh bản đồ thể hiện đường ranh giới ngoài vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền; thứ hai là 151 mảnh bản đồ thể hiện đường ranh giới ngoài vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền trên nền bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000.

      Về hiệu lực và tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành và công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam, bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan