Chủ nhật, 14/08/2022 - 20:05
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.

 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các ban, bộ, ngành trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội và các địa phương xây dựng, hoàn thiện Chương trình truyên thông về biển và đại dương đến năm 2030.

Theo đó, về quan điểm chỉ đạo, Chương trình xác định 03 quan điểm chủ đạo gồm: Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển; bảo đảm hiệu quả công tác truyền thông, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, gắn với thực tiễn từng ngành, địa phương, vùng miền và từng thời điểm; đổi mới và đa dạng hoá nội dung, phương pháp truyền thông theo hướng đồng bộ và toàn diện, hiện đại, đa phương tiện, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo và phù hợp từng nhóm đối tượng; huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác truyền thông về biển và đại dương: ngân sách nhà nước, xã hội hoá, hợp tác công-tư, hợp tác quốc tế; phát huy tối đa nội lực trong nước, của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Bố trí ngân sách nhà nước với tỷ lệ tăng dần theo khả năng của ngân sách nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ truyền thông về biển và đại dương. Tạo sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên quan; sự tham gia chủ động, tích cực của các tổ chức chính trị-xã hội; các tầng lớp Nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong công tác truyền thông về biển và đại dương.

Ngoài các mục tiêu và phạm vi thực hiện, đối tượng truyền thông, Chương trình cũng xác định 07 nhóm giải pháp chính và một số nhiệm vụ đề án cần phải thực hiện gồm: đánh giá, rà soát, điều chỉnh và ban hành mới các chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch đề án, dự án truyền thông liên quan đến biển và đại dương nhằm bảo đảm phù hợp với các Nghị quyết của Đảng và Chương trình; Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung truyền thông về biển và đại dương; tăng cường hợp tác và truyền thông quốc tế về biển và đại dương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về biển và đại dương; đẩy mạnh xã hội hoá công tác truyền thông, huy động được mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào công tác truyền thông về biển và đại dương; khen thưởng, động viên kịp thời tổ chức cá nhân; ngăn chặn, xử lý thông tin sai lệch; tăng cường kiểm tra, giám sát và sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động truyền thông.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan