Thứ 6, 30/09/2022 - 15:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các tài sản bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh

Theo dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh vừa được trình Chính phủ, một số tài sản sẽ được bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

 

Theo dự thảo Nghị định các tài sản sau đây được bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh:

Thứ nhất, đối với thuỷ sản tại thời điểm thu hồi khu vực biển chưa đến thời điểm thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm. Trường hợp tại thời điểm thu hồi khu vực biển thủy sản nuôi đã đến thời điểm thu hoạch thì không được bồi thường;

Thứ hai, khung lồng, bè, phao, lưới, đăng quầng, phương tiện sử dụng để nuôi trồng thủy sản (sau đây gọi chung là lồng bè) tại khu vực biển bị thu hồi mà không di dời được hoặc khi tháo dỡ không còn sử dụng được hoặc tổ chức, cá nhân không tiếp tục nuôi trồng thủy sản trên biển. Trường hợp có thể di chuyển được đến khu vực biển mới thì được bồi thường, chi trả chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra;

Thứ ba, công trình xây dựng được xây dựng theo thiết kế, được liên kết định vị gắn liền với khu vực biển nhất định phục vụ nuôi trồng thủy sản mà không di dời được hoặc khi tháo dỡ không còn sử dụng được.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường, chi trả trong trường hợp lồng, bè, phương tiện sử dụng để nuôi trồng thủy sản có thể di chuyển được đến khu vực biển mới.

Ngoài ra, về nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển, dự thảo Nghị định quy định:

 Nhà nước chỉ bồi thường đối với các khu vực biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển trong trường hợp vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và khu vực biển bị thu hồi còn thời hạn sử dụng.

 Khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh thì tổ chức, cá nhân được bồi thường khu vực biển hoặc giá trị quyền sử dụng khu vực biển, thủy sản, tài sản trong khu vực biển bị thu hồi.

Nhà nước bồi thường cho tổ chức, cá nhân khu vực biển mới để nuôi trồng thủy sản bằng với diện tích khu vực biển đã giao bị thu hồi. Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng khu vực biển để tiếp tục nuôi trồng thủy sản, không còn diện tích khu vực biển để bồi thường thì mới bồi thường bằng tiền.

Mức bồi thường bằng tiền đối với quyền sử dụng khu vực biển khi Nhà nước thu hồi khu vực biển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định trên cơ sở áp dụng mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại thời điểm ban hành quyết định thu hồi khu vực biển, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi khu vực biển, cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan thực hiện nhiệm vụ bồi thường phải thực hiện việc bồi thường.

Thủy sản được bồi thường trong trường hợp phải thu hồi ngay khu vực biển để phục vụ các nhiệm vụ công cộng, quốc phòng, an ninh mà không chờ được đến thời điểm thu hoạch thủy sản.

Bồi thường về tài sản chỉ thực hiện khi tổ chức, cá nhân không có nhu cầu tiếp tục nuôi trồng thủy sản, tài sản không sử dụng được khi di chuyển đến khu vực biển mới hoặc không có khu vực biển để bồi thường thì mới xác định giá trị tài sản gắn liền với khu vực biển để bồi thường theo quy định tại Điều 24 Nghị định này. Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân được bồi thường bằng khu vực biển mới, tổ chức cá nhân được chi trả chi phí di chuyển tài sản đến khu vực biển mới.

Mức bồi thường bằng tiền đối với tài sản được xác định trên nguyên tắc áp dụng giá thị trường tại thời điểm ban hành Quyết định thu hồi khu vực biển và do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác định bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và lợi ích của Nhà nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan