Thứ 2, 02/08/2021 - 23:02

Hoàn thiện Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tiếp tục rà soát Dự thảo Chiến lược Bảo vệ môi trường (BVMT) quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2020, các Văn kiện sau khi Đại hội Đảng ...

Triển khai xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Chủ trì Hội nghị triển khai lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh: "Việc triển khai nhiệm vụ lập Quy ...

Trình Bộ trưởng Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Ngày 12/11 vừa qua, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã hoàn thiện, trình Bộ trưởng Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn ...