Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:23
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

 

Dự thảo Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là một trong các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022).

Về bố cục dự thảo Quyết định

      Dự thảo Quyết định bao gồm 02 Điều và 05 Phụ lục, cụ thể: Điều 1 ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, bao gồm các lĩnh vực (Phụ lục 1) và các Phụ lục 2, 3, 4, 5) và Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành. Các phụ lục gồm: Phụ lục 1. Danh mục lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; Phụ lục 2. Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành công thương; Phụ lục 3. Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành giao thông vận tải; Phụ lục 4. Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành xây dựng; Phụ lục 5. Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

      Về Danh mục lĩnh vực phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

      Dự thảo Quyết định đang quy định theo hướng có 06 lĩnh vực chính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, cụ thể:

      Thứ nhất, lĩnh vực năng lượng với 04 lĩnh vực cụ thể phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm: Công nghiệp sản xuất năng lượng; tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng; khai thác than; khai thác dầu và khí tự nhiên.

      Thứ hai, lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó chỉ có tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

      Thứ ba, lĩnh vực xây dựng với hai lĩnh vực cụ thể phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm: tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng.

      Thứ tư, các quá trình công nghiệp, trong đó có 05 lĩnh vực phải kiểm kê khí nhà kính gồm: sản xuất hoá chất; luyện kim; công nghiệp điện tử; sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác.

      Thứ năm, nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất với 05 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm: chăn nuôi; lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất; trồng trọt; tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp.

      Thứ sáu, chất thải với 04 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm: bãi chôn lấp chất thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả nước thải.

      Về Danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

      Dự thảo Quyết định quy định tại phụ lục 2, 3, 4, và Phụ lục 5 danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, theo đó dự kiến gồm 2.290 cơ sở, cụ thể: ngành công thương có 1.939 cơ sở; ngành giao thông vận tải có 94 cơ sở; ngành xây dựng có 181 cơ sở; ngành tài nguyên và môi trường có 76 cơ sở.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan