Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính năm 2022

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2022

Dự thảo Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là một trong các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022). Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều và 05 Phụ lục, trong đó, dự thảo Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2022 thuộc các ngành công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng và tài nguyên và môi trường. Đồng thời quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan.

Danh mục lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Theo dự thảo Quyết định có 06 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm:

      Thứ nhất, lĩnh vực năng lượng với 04 lĩnh vực cụ thể phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm: Công nghiệp sản xuất năng lượng; tiêu thụ năng lượng trong thương mại, dịch vụ và dân dụng; khai thác than; khai thác dầu và khí tự nhiên.

      Thứ hai, lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó chỉ có tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

      Thứ ba, lĩnh vực xây dựng với hai lĩnh vực cụ thể phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm: tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng.

      Thứ tư, các quá trình công nghiệp, trong đó có 05 lĩnh vực phải kiểm kê khí nhà kính gồm: sản xuất hoá chất; luyện kim; công nghiệp điện tử; sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác.

      Thứ năm, nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất với 05 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm: phát thải từ chăn nuôi; sử dụng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất; canh tác nông nghiệp; tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp.

      Thứ sáu, chất thải với 04 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm: phát thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn; phát thải từ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; phát thải từ thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải.

      Danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

      Dự thảo Quyết định quy định danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2022 trong 04 ngành, theo đó dự kiến gồm 2.290 cơ sở, cụ thể: ngành công thương có 1.823 cơ sở; ngành giao thông vận tải có 89 cơ sở; ngành xây dựng có 248 cơ sở; ngành tài nguyên và môi trường có 39 cơ sở.

Trách nhiệm tổ chức, thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Theo dự thảo Quyết định, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quản lý hoạt động phát thải khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải kính nhà kính; rà soát, cập nhật danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành định kỳ hai năm một lần kể từ năm 2022; xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về kiểm kê khí nhà kính.

Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực và cấp cơ sở thuộc phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê khí nhà kính; thực hiện rà soát, cập nhật danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về kiểm kê khí nhà kính.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn tại các địa phương rà soát, cập nhật danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ quản lý lĩnh vực có liên quan trước ngày 31 tháng 12 hàng năm kể từ năm 2023.

Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc danh mục tại các phụ lục kèm theo Quyết định này.

Dự thảo Quyết định cũng đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến.

Chi tiết nội dung Quyết định xem tại đây./


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan