Thứ 2, 26/09/2022 - 01:24
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định 78/2018/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Dự thảo Quyết định).

_MG_7234 chon_resize(1).JPG

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam ngày 12/4/2019

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg ngày 26/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ và được tổ chức hoạt động theo Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ có chức năng cho vay lãi suất ưu đãi, tài trợ, hỗ trợ lãi suất cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không nằm trong kế hoạch ngân sách trên phạm vi toàn quốc.

Trải qua hơn 16 năm hoạt động, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hỗ trợ tích cực cho nhiều chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc. Quỹ đã cho vay 275 dự án với tổng số vốn 2.654 tỷ đồng; tài trợ cho 62 dự án và hoạt động bảo vệ môi trường với tổng số tiền 92,2 tỷ đồng; hỗ trợ giá điện gió nối lưới cho 5 dự án điện gió với số tiền 86,6 tỷ đồng; trợ giá sản phẩm CDM (điện gió Bình Thuận) số tiền 67,6 tỷ đồng, hỗ trợ dự án và hoạt động CDM 3,1 tỷ đồng; thu lệ phí bán/chuyển CERS được 45,19 tỷ đồng; vận động tài trợ được 2,32 tỷ đồng, chi hỗ trợ từ nguồn vận động tài trợ 2,26 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ còn tích cực tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường với các tổ chức trong và ngoài nước; tiếp nhận nguồn vốn cho vay lại từ Ngân hàng thế giới (WB) 20,47 triệu USD để cho vay đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp 4 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Nam Định và Hà Nam …

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn và tồn tại do những hạn chế về vốn hoạt động và bất cập trong cơ chế chính sách. Nguồn vốn điều lệ và các nguồn vốn có thể cho vay khác trên thực tế không đáp ứng nhu cầu hỗ trợ vốn đầu tư dự án bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực ưu tiên nhất và ngay ở các khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý. Những thay đổi nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (như hỗ trợ giá điện gió, hỗ trợ dự án CDM, hỗ trợ vốn đầu tư triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường …) tại từng thời điểm cũng có ảnh hưởng nhất định tới các hoạt động và kết quả hoạt động của Quỹ.

Nhìn lại quá trình hoạt động các giai đoạn từ năm 2003 đến 2014, giai đoạn thực hiện Quyết định số 78 từ năm 2015 đến nay và để bảo đảm phát triển bền vững đáp ứng được nhu cầu đầu tư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn quốc thì Quỹ cần thiết phải thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg.

Dự thảo Quyết định gồm 9 Điều, thể hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung và thay thế như tăng nguồn vốn điều lệ; cắt giảm, bổ sung các nhiệm vụ mới và bảo lưu một số nội dung được quy định tại Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg. Dự thảo Quyết định có một số nội dung sửa đổi chủ yếu sau:

Về nhiệm vụ, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành một số nhiệm vụ của Quỹ tại Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg đề xuất được sửa đổi bổ sung, cụ thể như sau:

- Bổ sung nhiệm vụ thực hiện cho vay vốn với lãi suất ưu đãi; tài trợ, đồng tài trợ đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ bảo đảm an ninh tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. -*Bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

- Bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng văn kiện thiết kế dự án CDM

- Bổ sung nhiệm vụ của Văn phòng Ban chỉ đạo Quỹ môi trường toàn cầu tại Việt Nam

- Bãi bỏ nhiệm vụ nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu đối với các tổ chức và cá nhân trong nhập khẩu phế liệu

- Bãi bỏ nhiệm vụ hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới điện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật hiện hành

Về nguồn vốn của Quỹ, Bộ đề xuất nâng mức vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp từ 1.000 (một nghìn) tỷ đồng lên 2.000 (hai nghìn) tỷ đồng trong 3 năm (2019-2021); đến năm 2021, được cấp đủ 2.000 (hai nghìn) tỷ đồng. Căn cứ tình hình hoạt động cụ thể của Quỹ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tăng vốn điều lệ của Quỹ.

 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan