Thứ 6, 30/09/2022 - 08:43
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiến nghị sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020.

 

Theo dự thảo Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2025, trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, dự kiến sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật sau để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh này.

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

Về thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển, dự kiến sẽ sửa điểm c; bỏ điểm d khoản 1 Điều 54 và sửa đổi Điều 55 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. The đó, sẽ sửa đổi quy định về cơ quan tiếp nhận hồ sơ; bổ sung thêm hình thức tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; bỏ một số thành phần hồ sơ như: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; báo cáo đánh giá tác động môi trường; giảm số lượng hồ sơ phải nộp.

Về thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển, dự kiến sẽ bỏ điểm đ khoản 5 Điều 54 và sửa đổi Điều 55 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP. Theo đó, sẽ sửa đổi quy định về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, bổ sung thêm hình thức tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến; bãi bỏ một số thành phần hồ sơ như: bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân được phép nhận chìm ở biển thay đổi tên trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển do thay đổi tên.

Về thủ tục gia hạn/trả lại/cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển, dự kiến sẽ sửa đổi Điều 55 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP. Theo đó, sẽ sửa đổi quy định về cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và bổ sung thêm hình thức tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

Về thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển, dự kiến sẽ bỏ điểm c khoản 1 Điều 54 và sửa đổi Điều 55 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP . The đó, sẽ sửa đổi quy định về cơ quan tiếp nhận hồ sơ; bổ sung thêm hình thức tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; bỏ một số thành phần hồ sơ như: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; báo cáo đánh giá tác động môi trường; giảm số lượng hồ sơ phải nộp.

Về thủ tục gia hạn/trả lại/cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển, dự kiến sẽ sửa đổi Điều 55 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP. Theo đó, sẽ sửa đổi quy định về cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và bổ sung thêm hình thức tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Về thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển, dự kiến sẽ bỏ điểm đ khoản 5 Điều 54 và sửa đổi Điều 55 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP. Theo đó, sẽ sửa đổi quy định về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, bổ sung thêm hình thức tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến; bãi bỏ một số thành phần hồ sơ như: bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân được phép nhận chìm ở biển thay đổi tên trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển do thay đổi tên.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan