Thứ 7, 02/07/2022 - 05:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng phó với BĐKH

Việc triển khai các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu đã có nhiều kết quả tích cực được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.

Thời gian qua, việc triển khai các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu đã có nhiều kết quả tích cực được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như hệ thống chính sách, pháp luật còn chưa được hoàn thiện, cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu chưa được hoàn chỉnh và thiếu cơ chế chia sẻ, cung cấp thông tin về biến đổi khí hậu; tổ chức bộ máy và công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu vẫn còn hạn chế ở nhiều địa phương; còn thiếu các thiết chế quản lý hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Nguồn lực ứng phó với biến đổi khí hậu còn hạn chế, phân tán từ nhiều nguồn, cơ chế phân bổ vốn cho biến đổi khí hậu còn nhiều bất cập; chưa có cơ chế, thể chế tài chính với tầm chiến lược dài hạn để đón đầu, thu hút nguồn lực tài chính và hỗ trợ công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu... nên đã ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong kế hoạch, chương trình lớn về biến đổi khí hậu. 

Để khắc phục các hạn chế, khói khăn này, một số giải pháp được đề xuất ưu tiên thực hiện trong thời gian tới như: Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu; trước mắt, tập trung hoàn thiện các quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); xây dựng và trình ban hành các Nghị định hướng dẫn chi tiết có liên quan khi Luật được Quốc hội thông qua. 

Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Tập trung triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ về ứng phó biến đổi khí hậu ở địa phương; tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện của Việt Nam và đáp ứng những đóng góp do Việt Nam cam kết với cộng đồng quốc tế. 

Tiếp tục tăng cường công tác đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu; thu hút nguồn lực tài chính, công nghệ từ các đối tác, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước phục vụ hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan