Thứ 7, 25/06/2022 - 17:05
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn

Hệ thống chính sách, pháp luật về khí tương thủy văn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật.

Tính đến nay, hệ thống chính sách, pháp luật về khí tương thủy văn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật: (1) Các Nghị định số: 38/2016/NĐ-CP ngày 20/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn; 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; Các Quyết định số: 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 03/2020/QĐTTg ngày 13/01/2020 thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 thay thế Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước; (3) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 26 thông tư, trong đó có 08 thông tư trực tiếp điều chỉnh các hoạt động cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn.

Hiện, Bộ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật về khí tượng thủy văn và các văn bản quy phạm pháp luật khác để thực thi hiệu quả Luật khí tượng thủy văn, theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020, Bộ sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định quy định chi tiết về rủi ro thiên tai, dự kiến ban hành vào tháng 11/2020; đồng thời, trong năm 2020 Bộ sẽ xây dựng, ban hành theo thẩm quyền 04 Thông tư để hướng dẫn thi hành Luật khí tượng thủy văn.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc thực thi chính sách, pháp luật về khí tượng thủy văn tại 11 tỉnh (Yên Bái, Bắc Kạn, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, trong đó tập trung vào các đối tượng: UBND cấp tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Đài Khí tượng thủy văn khu vực; Đài khí tượng thủy văn tỉnh; Hồ chứa thủy điện, thủy lợi; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy định kỹ thuật về công tác khí tượng thủy văn ở cả Trung ương và địa phương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan