Thứ 6, 30/09/2022 - 16:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ về văn bản hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

            Thời gian vừa qua, cử tri tỉnh Phú Thọ rất quan tâm đến vấn đề ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

 

Theo đó, cử tri đề nghị Bộ sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết các quy định Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2021 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Để triển khai thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10; Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, theo đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Triển khai thực hiện các Quyết định nêu trên, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức rà soát văn bản pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm ban hành đúng thời điểm Luật có hiệu lực; bao gồm 03 Nghị định, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 10 Thông tư; trong đó hầu hết các văn bản có thời hạn ban hành ngay trong năm 2021, đặc biệt là Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường hướng dẫn 68 nội dung quan trọng của Luật, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 9/2021. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan