Thứ 6, 30/09/2022 - 15:33
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi đến sau kỳ họp thứ 11 khóa XIV

          Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị có quy định hướng dẫn thống nhất về vấn đề cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

 

Theo cử tri, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì một trong những điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng là phải được cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (tức Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phải có trước khi nghiệm thu công trình). Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phải có hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành (tức hồ sơ hoàn công phải có trước khi cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường). Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan sớm có quy định hướng dẫn thống nhất trong thực hiện.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Việc kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường chỉ được thực hiện sau khi đã xác định rõ trách nhiệm quản lý, vận hành của chủ dự án đối với các hạng mục công trình bảo vệ môi trường, các hạng mục công trình này sẽ gắn liền với dự án trong suốt quá trình hoạt động. Ngoài ra, bản chất của việc kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường không nhằm mục đích phục vụ công tác nghiệm thu công trình xây dựng của chủ dự án, mà nhằm đánh giá việc tuân thủ của chủ dự án trước pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.

Trên quan điểm đó, việc quy định phải có bản vẽ hoàn công công trình xử lý chất thải trước khi vận hành thử nghiệm (điểm d Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường) là dựa trên quy định tại khoản 3 Điều 124 Luật Xây dựng năm 2014. Việc quy định điều kiện để được nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng (khoản 2 Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng) phải có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là chưa thống nhất với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Để giải quyết vấn đề nêu trên, ngày 26/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ. Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, việc nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng không yêu cầu phải có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan