Chủ nhật, 25/09/2022 - 23:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị nâng mức hỗ trợ khi thu hồi giải phóng mặt bằng các dự án

          Cử tri tỉnh Hà Nam đề nghị nâng mức bồi thường hỗ trợ khi thu hồi giải phóng mặt bằng các dự án; tiếp tục phân bổ nguồn kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất có các đơn vị hành chính phường để chi trả các dự án đã xây dựng (chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới) và các tiêu chí trở thành phường.

 

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng để bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi. Trên cơ sở đó, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung nhằm đảm bảo cuộc sống và sinh kế cho người dân như: giá đất tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể theo loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất; việc bồi thường về đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; quy định cụ thể việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào  tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi.  Bên cạnh đó, Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ cũng đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể hoá cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong điều kiện cụ thể tại địa phương. Qua đó, đã giúp cho cơ chế, chính sách ngày càng phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vào nề nếp, bảo đảm tốt hơn quyền lợi và sinh kế của người có đất thu hồi, đặc biệt là đối với người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm giảm đáng kể các khiếu nại liên quan đến đất đai, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với vấn đề nâng mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất liên quan đến sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

Đối với đề nghị tiếp tục phân bổ nguồn kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất có các đơn vị hành chính phường để chi trả các dự án đã xây dựng (chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới) và các tiêu chí trở thành phường liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các Bộ như: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ... Do đó, để đảm bảo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và xem xét trong quá trình sửa đổi chính sách, pháp luật đất đai trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị cử tri có ý kiến phản ánh tới cơ quan có liên quan để được xem xét sửa đổi pháp luật về có liên quan cho phù hợp, đảm bảo tính đồng bộ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan