Thứ 6, 30/09/2022 - 17:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đầu tư kinh phí cho việc thu gom, xử lý rác thải

          Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến việc trồng nhiều cây xanh, đầu tư kinh phí cho việc thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, cụ thể như: Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã quy định các chính sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động xử lý chất thải rắn; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư cũng quy định đối với lĩnh vực đầu tư vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải, các địa phương có thêm kênh thu hút vốn để tháo gỡ nút thắt trong các dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn; Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg ngày 5/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam... Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022), cũng đã tiếp tục quy định ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động thu gom, xử lý chất thải. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc đầu tư kinh phí, quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thúc đẩy xã hội hóa hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại Việt Nam; tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã Chỉ thị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn; bố trí đủ kinh phí hàng năm của địa phương hỗ trợ cho việc quản lý rác thải, đảm bảo phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn đúng quy định; Bộ Tài chính ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường hỗ trợ cho các hoạt động phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong kế hoạch ngân sách hàng năm; tập trung bố trí kinh phí hỗ trợ cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường tại các bãi rác đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan