Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về thời điểm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị sửa đổi thời điểm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

 

Cụ thể, theo cử tri, khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trước khi nhận giấy phép khai thác. Theo quy định này, doanh nghiệp sẽ phải nộp một khoản tiền rất lớn trong khi chưa khai thác trữ lượng khoáng sản, đồng thời số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp hết vào nửa đầu thời hạn cấp phép. Như vậy, hàng năm doanh nghiệp sẽ phải nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để giảm bớt áp lực trong việc huy động, thu xếp vốn, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị sửa đổi theo hướng cho phép tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản nộp tiền cấp quyền khai thác tương ứng với sản lượng khai thác thực tế và nộp theo số năm được cấp phép.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Khoáng sản: “Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định căn cứ vào giá, trữ lượng, chất lượng khoáng sản, loại hoặc nhóm khoáng sản, điều kiện khai thác khoáng sản”. Như vậy, việc kiến nghị xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính căn cứ vào sản lượng khai thác thực tế là không đúng quy định. Căn cứ vào thời hạn khai thác (số năm được cấp phép) ghi trong giấy phép để xác định số lần nộp tiền và số tiền nộp hàng năm, nội dung này đã được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, theo cử tri, mục a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về thay đổi trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản. Trong quá trình khai thác, có các tuyến khoan thưa, cấu tạo địa chất thay đổi nhiều, dẫn đến trữ lượng địa chất có thể tăng, giảm khi khai thác đến thời điểm kết thúc dự án so với trữ lượng đưa vào ban đầu. Việc tăng trữ lượng sẽ phải đóng tiền cấp quyền bổ sung. Tuy nhiên, khi kết thúc dự án trữ lượng địa chất bị giảm so với phê duyệt không được đề cập hoàn trả tiền cấp quyền khai thác theo quy định.

Vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận và sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ để xem xét, sửa đổi trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan