Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:57
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên thai khí tượng thuỷ văn

Cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ lưu ý quan tâm đối với công tác nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu dự báo các nội dung liên quan đến thiên tai, dịch bệnh…để có chương trình quốc gia về phòng, chống, hạn chế thiệt hại, bảo vệ tài nguyên của đất nước và bảo vệ con người.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu của xã hội, trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai:

Phát triển đồng bộ mạng lưới trạm tự động quan trắc về khí tượng thủy văn, đo mưa, bức xạ, nông nghiệp, xâm nhập mặn theo hướng tăng dầy mật độ các trạm tự động lên 70 % so với số lượng hiện có, ưu tiên phát triển tại các khu vực vùng núi các địa phương Bắc Bộ, Trung Bộ, đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên có nguy cơ xảy ra các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn; phát triển mạng lưới trạm khí tượng hải văn tự động bổ sung khu vực biển ven bờ, các trạm phao di động và phao cố định trên các vùng biển ngoài khơi; hiện đại hóa hệ thống trạm quan trắc radar nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng ước lượng mưa, gió từ radar.

Hiện đại hóa, đồng bộ công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, nâng cao chất lượng dịch vụ, thời hạn cảnh báo và dự báo; xây dựng và hoàn thiện hệ thống hỗ trợ dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn, chi tiết các thông tin đến các đơn vị hành chính cấp xã;  xây dựng hệ thống truyền phát các bản tin cảnh báo đa thiên tai theo tiêu chuẩn Tổ chức Khí tượng thế giới; đa dạng hóa các hình thức truyền tải thông tin cảnh báo, dự báo, các loại hình sản phẩm dự báo; hoàn thiện hệ thống dự báo dựa trên tác động, cảnh báo dựa trên rủi ro.

Hoàn thiện trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin cho trung tâm dữ liệu Data Center (DC) tại Hà Nội và đầu tư xây dựng DC mới tại thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hệ thống hoạt động có tính dự phòng cao; xây dựng mạng viễn thông dùng riêng phù hợp với quy định của pháp luật về viễn thông cho lĩnh vực khí tượng thủy văn; ứng dụng các sản phẩm công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 như dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác ảo (AR), Internet vạn vật (IoT) vào công tác truyền tin, thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn.

Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin khí tượng thủy văn với các nước trong khu vực, trên thế giới để tận dụng được mọi nguồn lực về công nghệ, con người cũng như dữ liệu cho bài toán dự báo, cảnh báo thiên tai.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khí tượng thủy văn thông qua nhiều hình thức, phương tiện truyền thông khác nhau góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan