Thứ 2, 15/08/2022 - 14:30
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi đến sau kỳ họp thứ 1 Quốc hội khoá XV

          Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc quy định về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 

Theo cử tri, sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được một số kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh liên quan đến vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy định về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Cụ thể:

 Mục e khoản 1 Điều 6 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định trữ lượng quy đổi về trữ lượng địa chất trên cơ sở trữ lượng đóng thuế tài nguyên của năm để quy đổi ra trữ lượng địa chất là không phù hợp với trữ lượng địa chất cấp phép ban đầu. Vì sản lượng tính thuế tài nguyên hàng năm là sản lượng qua sàng tuyển vẫn có phần đá lẫn trong quá trình tuyển nên việc lấy sản lượng trên quy đổi ra trữ lượng đối với từng công nghệ khai thác sẽ không phù hợp, chênh lệch với trữ lượng địa chất ban đầu tính tiền cấp quyền khai thác. Đề nghị quy định hệ số quy đổi chung từ than hàng hóa theo trữ lượng kê khai đóng thuế tài nguyên về trữ lượng địa chất, sau đó làm cơ sở tính cho phù hợp với trữ lượng địa chất được phê duyệt.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Về vấn đề này, tại điểm e khoản 1 Điều 6 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định: “Cơ sở tính toán trữ lượng đã khai thác cho các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản này được thống kê theo báo cáo nộp thuế tài nguyên và các chứng từ, tài liệu hợp pháp liên quan hàng năm của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo phù hợp với bản đồ hiện trạng khai thác mỏ” là quy định đã được các Bộ, ban, ngành trao đổi kỹ lưỡng, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành. Vì vậy, nội dung cử tri tỉnh Quảng Ninh đề nghị quy định hệ số quy đổi chung từ than hàng hóa theo trữ lượng kê khai đóng thuế tài nguyên về trữ lượng địa chất làm cơ sở tính cho phù hợp với trữ lượng địa chất được phê duyệt có thể là thực tiễn phát sinh trong khai thác, chế biến khoáng sản. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận để nghiên cứu, xem xét, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

 Theo cử tri, mục a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về thay đổi trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản. Trong quá trình khai thác, có các tuyến khoan thưa, cấu tạo địa chất thay đổi nhiều, dẫn đến trữ lượng địa chất có thể tăng, giảm khi khai thác đến thời điểm kết thúc dự án so với trữ lượng đưa vào ban đầu. Việc tăng trữ lượng sẽ phải đóng tiền cấp quyền bổ sung. Tuy nhiên, khi kết thúc dự án trữ lượng địa chất bị giảm so với phê duyệt không được đề cập hoàn trả tiền cấp quyền khai thác theo quy định

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận và sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ để xem xét, sửa đổi trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan